Portal www.forumtransportu.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (tzw. cookies), czyli małch plików umieszczanych lokalnie na komputerze użtkownika, w trakcie przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach funkcjonalnych. Każdy użytkownik może sam decydować tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają a to ustawienia/preferencje definiowane w ustawieniach każdej przeglądarki. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies z portalu www.forumtransportu.pl.

Dziś: 2018-02-24 RSS forum transportu 
forum transportu forumtransportu transportoweforum transportu forumforum transportu oferty pracyforum transportu giełdada sprzętuforum transportu baza katalog firmforum transportu giełda ładunkówforum transportu e-sklepy esklepyforum transportu to i owoforum transportu bank baza wiedzy
Strona główna Forum Strona główna Forum transportu Nowości wydawnicze
forum transportu www.forumtransportu.pl
Wydawnictwa Czasopisma |
Publikacja: PODRĘCZNIK DLA OSÓB UBIEGAJĄYCH SIĘ O CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM
Wydawnictwa naukowe czasopisma Wydawnictwo: ITS
Stron: 100
Cena: 60 zł
Autor: I. Mitraszewska
Kategoria: Książki
Opis: Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dotyczącym uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, w Polsce, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, przewoźnicy zobowiązani są do zdania egzaminu z zakresu tematycznego, przedstawionego w załącznikach do Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Część osób objętych obowiązkiem potwierdzenia swoich wiadomości egzaminem dąży do samodzielnego opanowania wymaganego materiału. Szczególnie dla tych osób autorzy, pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego, przygotowali niniejszy podręcznik, który jest spójny z zakresem bazy pytań egzaminacyjnych oraz zadań problemowych. Zadaniem autorów niniejszego podręcznika było przede wszystkim zebranie w jednym opracowaniu wiadomości z różnych dziedzin wiedzy. Aby układ podręcznika był czytelny a zbyt wielka liczba przypisów nie rozpraszała czytelników, zrezygnowano ze stosowania przypisów w każdym miejscu, w którym korzystano z innych źródeł. Zamiast tego na początku każdego rozdziału podano pozycje literaturowe, na podstawie których dany rozdział został opracowany i z których zaczerpnięto fragmenty niezbędne z punktu widzenia zakresu wiedzy objętej egzaminem. Podręcznik jest przeznaczony dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób i rzeczy, ponieważ większość zagadnień dotyczy obu rodzajów transportu. Wiedza zawarta w podręczniku dotyczy stanu prawnego na koniec 2005 roku; stąd można z niego skorzystać także do aktualizacji wiedzy w ramach procesu nadzoru nad certyfikatem. Zakres wiedzy zawarty w podręczniku dotyczy głównie przewozów międzynarodowych, ponieważ autorzy zakładają znajomość przez odbiorców książki problematyki związanej z transportem krajowym. Do przepisów krajowych odwoływano się tylko w przypadku różnic w warunkach i wymaganiach jakie należy spełniać wykonując transport międzynarodowy. W załącznikach podano przykładowe zadania problemowe z rozwiązaniami, dotyczące transportu międzynarodowego oraz mapy z głównymi szlakami drogowymi w Polsce i w Europie, których znajomość jest wymagana na egzaminie.
Wydawnictwo dostępne w: Link
Alfabetyczny spis wydawnictw:
 
Szukaj w tytułach:
 
Tytuł:

 

forum transportu Strona główna forum transportu strona główna Katalog firm forum transportu katalog firm Katalog stron forum transportu katalog stron Giełda sprzętu forum transportu giełda sprzętu Giełdy ładunków forum transportu giełda ładunków Oferty pracy forum transportu oferty pracy Forum forum transportu Forum Wiadomości forum transportu aktualności wiadomości
Kalendarium forum transportu kalendarium targi szkolenia Ranking sklepów forum transportu ranking sklepów zakupy online forum transportu zakupy online Porady ekspertów forum transportu drogi w Polsce i Europie Dobrze zjeść forum transportu Dobrze zjeść Nowości wydawnicze forum transportu Nowości wydawnicze Baza wiedzy forum transportu baza wiedzy To i owo forum transportu to i owo Reklama forum transportu reklama Kontakt forum transportu kontakt Partnerzy forum transportu partnerzy TM Serwis forum transportu TM Serwis