Portal www.forumtransportu.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (tzw. cookies), czyli małch plików umieszczanych lokalnie na komputerze użtkownika, w trakcie przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach funkcjonalnych. Każdy użytkownik może sam decydować tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają a to ustawienia/preferencje definiowane w ustawieniach każdej przeglądarki. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies z portalu www.forumtransportu.pl.

forum transportu www.forumtransportu.pl
Dziś: 2019-08-25 RSS forum transportu 
forum transportu forumtransportu transportoweforum transportu forumforum transportu oferty pracyforum transportu giełdada sprzętuforum transportu baza katalog firmforum transportu giełda ładunkówforum transportu e-sklepy esklepyforum transportu to i owoforum transportu bank baza wiedzy
Strona główna Forum Strona główna Forum transportu Nowości wydawnicze
Wydawnictwa Czasopisma |
Publikacja: BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM. WYBRANE PROBLEMY
Wydawnictwa naukowe czasopisma Wydawnictwo: ITS
Stron: 189
Cena: 39 zł
Autor: Krzysztof Olejnik
Kategoria: Książki
Opis: Książka jest adresowana do studentów wyższych uczelni, słuchaczy studiów podyplomowych inżynierii ruchu, rzeczoznawców samochodowych oraz organizacji działających w sferze bezpieczeństwa ruchu, techników, diagnostów w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym. We wprowadzeniu do książki zawarto opis rozwoju konstrukcji samochodu w aspekcie widoczności jako problem w historii budowy pojazdu i jego ewolucji. Książka zawiera analizę literatury dotyczącej zagadnienia widoczności z pojazdów, związanej z cechami kierującego i samochodu oraz otoczenia, w którym się porusza. W pracy omówiono najważniejsze problemy dotyczące ograniczeń w konstrukcji kabin samochodach ciężarowych związanych z możliwością obserwacji otoczenia samochodu. Przedstawiono ograniczenia w kształtowaniu skrzyżowań ograniczających otrzymywanie informacji niezbędnych do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Zaprezentowano metody badawcze widoczności z samochodu, oceniono obowiązujące przepisy dotyczące widoczności w aspekcie wymagań i ich wpływu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono zagrożenia wypadkami i kolizjami, wynikające z ograniczeń widoczności oraz sformułowano wnioski dotyczące propozycji poprawy tego stanu. W związku z nieprecyzyjnym słownictwem utrudniającym opisywanie przedmiotu badań zaproponowano usystematyzowanie pojęć. Przedstawiono charakterystykę kierującego, pojazdu oraz otoczenia ze względu na konieczność zapewnienia ergonomicznej widoczności. Przedstawiono i przeanalizowano zależności układu kierujący, pojazd, otoczenie. Na podstawie analizy wybranych danych o wypadkach drogowych oceniono wagę zagadnienia widoczności jako istotnego elementu systemu bezpieczeństwa. W części badawczej przedstawiono metodykę prowadzenia badań widoczności. Omówiono badania symulacyjne przy wykorzystaniu programu CAD 3D oraz badania na kręgu badawczym przy wykorzystaniu manekina trójwymiarowego. Zaprezentowano używaną do tego celu aparaturę badawczą. Przytoczono wyniki badań symulacyjnych oraz wyniki uzyskane na kręgu badawczym. Oceniono reprezentatywność wyników badań oraz skalę i zakres występowania ograniczenia widoczności w samochodach. Poddano analizie wrażliwość funkcji widoczności rzeczywistej, widoczności względnej oraz współczynnika widoczności względnej na zmianę kąta odsunięcia słupka B kabiny, kąta osi dróg na skrzyżowaniu oraz odległości samochodu od skrzyżowania. Oceniono obowiązujące przepisy dotyczące widoczności w aspekcie wymagań i ich wpływu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W podsumowaniu przedstawiono zagrożenia wypadkami i kolizjami, które wynikają z ograniczeń widoczności oraz przedstawiono wnioski dotyczące propozycji poprawy tego stanu.
Wydawnictwo dostępne w: Link
Alfabetyczny spis wydawnictw:
 
Szukaj w tytułach:
 
Tytuł:

 

forum transportu Strona główna forum transportu strona główna Katalog firm forum transportu katalog firm Katalog stron forum transportu katalog stron Giełda sprzętu forum transportu giełda sprzętu Giełdy ładunków forum transportu giełda ładunków Oferty pracy forum transportu oferty pracy Forum forum transportu Forum Wiadomości forum transportu aktualności wiadomości
Kalendarium forum transportu kalendarium targi szkolenia Ranking sklepów forum transportu ranking sklepów zakupy online forum transportu zakupy online Porady ekspertów forum transportu drogi w Polsce i Europie Dobrze zjeść forum transportu Dobrze zjeść Nowości wydawnicze forum transportu Nowości wydawnicze Baza wiedzy forum transportu baza wiedzy To i owo forum transportu to i owo Reklama forum transportu reklama Kontakt forum transportu kontakt Partnerzy forum transportu partnerzy TM Serwis forum transportu TM Serwis Regulamin forum transportu reklama Polityka prywatności forum transportu reklama