Portal www.forumtransportu.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (tzw. cookies), czyli małch plików umieszczanych lokalnie na komputerze użtkownika, w trakcie przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach funkcjonalnych. Każdy użytkownik może sam decydować tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają a to ustawienia/preferencje definiowane w ustawieniach każdej przeglądarki. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies z portalu www.forumtransportu.pl.

forum transportu www.forumtransportu.pl
Dziś: 2019-07-19 RSS forum transportu 
forum transportu forumtransportu transportoweforum transportu forumforum transportu oferty pracyforum transportu giełdada sprzętuforum transportu baza katalog firmforum transportu giełda ładunkówforum transportu e-sklepy esklepyforum transportu to i owoforum transportu bank baza wiedzy
Strona główna Forum Strona główna Forum transportu Aktualności Aktualności Przetarg na dokończenie lewej jezdni S5 Poznań - Wronczyn ogłoszony Forum transportu Przetarg na dokończenie lewej jezdni S5 Poznań - Wronczyn ogłoszony
Spis wiadomości
Wiadomość:
Drogi w Polsce i Europie zdjecie Przetarg na dokończenie lewej jezdni S5 Poznań - Wronczyn ogłoszony (2019-07-11)

Podejmujemy działania mające na celu udostępnienie dwóch jezdni S5 Poznań - Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale br. Ogłosiliśmy przetarg na dokończenie lewej jezdni S5 Poznań - Wronczyn.

Stan obecny i założenia

Lewa jezdnia została udostępniona do ruchu w grudniu 2018 r. Zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na użytkowanie pozostały jeszcze do wykonania ostatnie prace wykończeniowe. GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na dokończenie tych właśnie prac. Wykonanie prac będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy ruch zostanie przełożony na jezdnię prawą, na której prace zostaną niedługo zakończone. Planujemy, że przełożenie ruchu nastąpi w sierpniu br. Wówczas wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie mógł dokończyć prace na jezdni lewej. Dwie jezdnie S5 Poznań - Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale br. to cel, jaki GDDKiA zrealizuje podczas najbliższych miesięcy.

 

Cena 60%...

W przedmiotowym postępowaniu zastosujemy następujące kryteria oceny ofert:

 •         Cena - 60%
 •         Skrócenie terminu realizacji Kontraktu I etap o 7 dni - 10%
 •         Skrócenie terminu realizacji Kontraktu II etap o 14 dni - 20%
 •         Skrócenie terminu realizacji dla poszczególnych elementów związanych z ochroną środowiska - 9%
 •         Realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale osób bezrobotnych - 1%

Zapraszamy do składania ofert, na które czekamy do 22 lipca br. do godziny 12.00.

Po sprawdzeniu ofert pod względem merytorycznym oraz formalnym zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Jeżeli nie wpłyną odwołania z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

Szczegółowy zakres robót

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie miał do wykonania następujące prace:  

ETAP I - 60 dni na wykonanie:

 • odtworzenia trasy oraz pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów inżynierskich,
 • oznakowania poziomego w ciągu głównym S5 oraz na drogach poprzecznych w ciągu obiektów: WD-1, WD-4, WD-9, WD-10, WD-13, WD-14, WD-16,
 • oznakowania pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego (poduszek zderzeniowych, osłon przeciwolśnieniowych, słupków prowadzących, itp.),
 • barier ochronnych (regulacja, wymiana odcinków dylatacyjnych, wymiana prowadnicy bariery),
 • dylatacji mechaniczno-bitumicznych na obiektach: PG-2, PZ-13A, WS-12,
 • przeciwspadków na obiektach inżynierskich oraz ekranów przeciwolśnieniowych,
 • demontażu barier wraz ze słupkami dla wykonania izolacji nawierzchni kap chodnikowych na obiektach inżynierskich MS-5 i MS-6,
 • izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych obiektów,
 • drenażu powierzchniowego na papie oraz wpustów mostowych oraz zalewek stref przydylatacyjnych z ATL na obiektach,
 • schodów ewakuacyjnych wraz z balustradą na obiekcie MS-7,
 • uzupełnienia brakujących koszy we wpustach mostowych oraz czyszczenie osadników i studni ciągu drogi S5 i na obiektach inżynierskich,
 • drobnych robót wykończeniowych na obiektach inżynierskich.

ETAP II - 90 dni na wykonanie:

 • zdjęcia warstwy humusu w miejscach, gdzie zlokalizowana będzie infrastruktura kanalizacji teletechnicznej,
 • kanalizacji (teletechniki) na potrzeby utrzymania drogi oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • ogrodzenia drogowego wraz z bramami i furtkami,
 • płotków herpetologicznych,
 • ekranów akustycznych.

Dofinansowanie ze środków UE

Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań - Wronczyn jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

GDDKiA

Dodatkowe informacje: http://www.gddkia.gov.pl
Cytuj wątek na forum dyskusyjnym
Ostatnio dodane wiadomości
Dachser Polska rozwija biznes i oddziały
Wolny handel między UE a państwami Mercosur szansą dla przedsiębiorców e-commerce
Odejście od paliw kopalnych albo groźna zmiana klimatu – ONZ ostrzega
Jak nie zostać oszukanym podczas kupna sprzętu ciężkiego?
Logistyka ekskluzywnych alkoholi - JF Hillebrand o dostawie jednych z najdroższych whisky i rumu na świecie
NAJ musi być doskonałe z każdej strony – nowa kampania LOTOSU


 

forum transportu Strona główna forum transportu strona główna Katalog firm forum transportu katalog firm Katalog stron forum transportu katalog stron Giełda sprzętu forum transportu giełda sprzętu Giełdy ładunków forum transportu giełda ładunków Oferty pracy forum transportu oferty pracy Forum forum transportu Forum Wiadomości forum transportu aktualności wiadomości
Kalendarium forum transportu kalendarium targi szkolenia Ranking sklepów forum transportu ranking sklepów zakupy online forum transportu zakupy online Porady ekspertów forum transportu drogi w Polsce i Europie Dobrze zjeść forum transportu Dobrze zjeść Nowości wydawnicze forum transportu Nowości wydawnicze Baza wiedzy forum transportu baza wiedzy To i owo forum transportu to i owo Reklama forum transportu reklama Kontakt forum transportu kontakt Partnerzy forum transportu partnerzy TM Serwis forum transportu TM Serwis Regulamin forum transportu reklama Polityka prywatności forum transportu reklama