ankieta

Rozpoczęty dnia 12.01.2015

Odpowiedz w tym temacie

77 postów w tym temacie

ankieta

Gość
12-01-2015, 11:01

witam, byłabym wdzięczna za wypelanienie poniższej ankiety. Politechnika Śląska Szanowni Kierowcy, Jestem studentka V roku Politechniki Śląskiej Wydział Transportu na Specjalności Inżynieria Ruchu. Pisze pracę magisterską na temat Inspekcji Transportu Drogowego. Celem poniższej ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat wykonywanej przez inspektorów pracy. Ankieta zawiera 12 pytań z czego 3 pytania są otwarte; w pytaniach numer 9, 10, 11 przy wyborze odpowiednich odpowiedzi w miejsca wykropkowane proszę wpisać swoją odpowiedź. Ankieta jest anonimowa. Wyniki jej nie będą publicznie dostępne – będą wyłącznie do osobistego wglądu, dlatego proszę o szczere odpowiedzi. 1. Jak długi jest Pana/ Pani staż pracy jako kierowcy? [w latach] ? 0-2 ? 2-5 ? 5-10 ? 10-15 ? 15-20 ? Powyżej 20 2. W ilu firmach transportowych pracował/a Pan/ Pani? ? To maja 1 firma ? 2 ? 3 ? 4 ? Powyżej 4 3. Ile razy był/a Pan/ Pani kontrolowany/a przez Inspektorów WITD? ? Wcale ? 1-2 ? 3-4 ? 5 i więcej 4. (Jeśli w 3 pytaniu odpowiedziano inaczej niż wcale). Jeśli stwierdzono jakieś uchybienia, to było to : ? Nieprzestrzegania dozwolonego czasu prowadzenia pojazdów oraz organizacji obowiązkowych przerw w jeździe i odpoczynków ? Przewinienie związane z tachografem ? Przewinienie związane z opłatą za przejazd po drogach krajowych (tzw. winiety) ? Zły stan techniczny pojazdu ? Przeładowanie pojazdu ? Przewinienie związane z przewozem materiałów niebezpiecznych (np. złe oznakowanie pojazdu, brak wyposażenia) ? Brak lub przedawnienie wymaganych dokumentów ? Inny powód 5. Czy świadomość społeczeństwa na temat działań Inspekcji uważa Pan/ Pani za: ? Bardzo dobrą ? Dobrą ? Dostateczną ? Mierną ? Zerową 6. Czy wydział Drogowy Policji mógłby wykonywać te same czynności, które obecnie wykonują inspektorzy ITD.? ? Tak ? Nie ? Nie mam zdania 7. Co sądzi Pan/ Pani o pracy Inspektorów? ? Są potrzebni ? Nie są potrzebni ? Są mi obojętni 8. Czy działania ITD Pana/ Pani zdaniem wpływają na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach: ? Wystarczająco ? Niewystarczająco ? Wcale 9. Czy zmienił/a by Pan/ Pani coś w kompetencjach Inspekcji Transportu Drogowego?
10. Proszę podać kolor mundurów Inspektorów ITD.:
11. Proszę podać miasto w którym znajduje się główna siedziba WITD w województwie śląskim:
12. Proszę wśród wymienionych niżej pojazdów zaznaczyć te które mogą być kontrolowane przez inspektorów ITD.: ? Samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony ? Samochody powyżej 3,5 tony (samochody ciężarowe) ? Minibusy ? Autokary ? Autobusy ? Tramwaje ? Taksówki Dziękuję za wypełnienie ankiety oraz poświęcony czas

Kier2

Gość
12-01-2015, 12:01

1b,2b,3c,4a

Kier2

Gość
12-01-2015, 12:01

1b,2b,3c,4a

Kier2

Gość
12-01-2015, 12:01

1b,2b,3c,4a

Kier2

Gość
12-01-2015, 12:01

1b,2b,3c,4a

Kier2

Gość
12-01-2015, 12:01

1b,2b,3c,4a

Kier2

Gość
12-01-2015, 12:01

1b,2b,3c,4a

Kier2

Gość
12-01-2015, 01:01

1b,2b,3c,4a

Kier2

Gość
12-01-2015, 01:01

1b,2b,3c,4a

Kier2

Gość
12-01-2015, 01:01

1b,2b,3c,4a

Kier2

Gość
12-01-2015, 01:01

1b,2b,3c,4a

Kier2

Gość
12-01-2015, 01:01

1b,2b,3c,4a

licencja-na-transport.pl

Gość
15-01-2015, 07:01

1a ,1c,2b,4de

lukasz

Użytkownik
15-01-2015, 07:01

5a, 6d,1a,2b

lukasz

Użytkownik
15-01-2015, 08:01

5a, 6d,1a,2b

ankieta

Gość
15-01-2015, 08:01

x5a, 6d,1a,2b

certyfikat-rzeczy-osob

Gość
15-01-2015, 08:01

2a, 3bv ,4b,5

certyfikat-rzeczy-osob

Gość
15-01-2015, 08:01

2a, 3bv ,4b,5

ankieta

Gość
15-01-2015, 08:01

4d,3a,2b,1b

certyfikat-rzeczy-osob

Gość
15-01-2015, 08:01

2a, 3bv ,4b,5

ankieta

Gość
16-01-2015, 10:01

q1,r4,f5,k8

*Wielkopolska*

Gość
16-01-2015, 10:01

3a, 4b ,5b, 6a

Krakow

Gość
16-01-2015, 10:01

6a, 4a, 3b, 2d,

transport

Użytkownik
16-01-2015, 10:01

4b, 3d, 4a , 5c2b, 3d, 4a , 5c

ankieta

Gość
16-01-2015, 12:01

3s,5r,8u,9u

Zgłaszanie