Praca Centrum Logistyczne POLOmarket

Rozpoczęty dnia 7.05.2021

Odpowiedz w tym temacie

14 postów w tym temacie

1

POLOmarket

Użytkownik
07-05-2021, 12:05

Firma AMG INVEST Sp. z o.o. to spółka istniejąca na rynku od 2004 roku. Firma obsługuje Centrum Logistyczne największej polskiej sieci supermarketów POLOmarket, zbudowanej od podstaw z zaangażowaniem wyłącznie polskiego kapitału, wykonując usługi logistyczne.

Spółka AMG Invest poszukuje Usługodawców do nowo otwartego Centrum Logistycznego POLOmarket w Swarożynie do świadczenia usług transportowych. Kat. C+E

Najważniejsze zadania:

• codzienna dystrybucja towarów z Centrum Logistycznego do sklepów spółki POLOmarket

Oczekujemy:

• gotowość do otwarcia działalności gospodarczej

W ramach współpracy oferujemy:

• szkolenie w okresie wdrożeniowym,
• rejestr czasu jazdy za pomocą tachografu cyfrowego,
• nowoczesną flotę oraz wsparcie serwisowe,
• codzienny powrót na bazę,
• załadunek zawsze z Centrum Logistycznego Swarożyn,
• atrakcyjne warunki współpracy.

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie logistyka@polomarket.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest „AMG Invest” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giebni\, (Pakość 88-170\, Giebnia 20).
2. Z ADO może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: telefonicznie pod numerem + 488 - pokaż numer telefonu - lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować na pisemnie na adres siedziby Administratora.
4. Dane zbierane są dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji\, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - także dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO. Podanie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym jest dobrowolne\, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji oraz dla potrzeb wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach jest Pani / Pana zgoda\, o ile - w przypadku przyszłych rekrutacji - taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji\, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana odrębnej zgody na uwzględnienie niniejszego zgłoszenia dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO – nie dłużej jednak niż prze okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
7. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom świadczącym dla ADO usługi związane z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych i usługi informatyczne. Ww. przekazanie będzie się odbywało zgodnie z prawem - wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego\, który podlega prawu Unii Europejskiej i prawu Rzeczypospolitej Polskiej
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania\, usunięcia\, ograniczenia przetwarzania\, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
9. Przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji lub dla potrzeb przyszłych rekrutacji\, o ile taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania\, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
10. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych\, w przypadku gdy uzna Pani / Pan\, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
11. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane\, informujemy\, że spółka „AMG Invest” Sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania od Pani/Pana dodatkowej\, dobrowolnej\, pisemnej zgody.
12. „AMG Invest” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

seomind

Użytkownik
25-05-2021, 02:05

Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks   Tree Services

seomind

Użytkownik
25-05-2021, 02:05

A debt of gratitude is in order for sharing the information, keep doing awesome... I truly delighted in investigating your site. great asset...   Tree Services

seomind

Użytkownik
25-05-2021, 02:05

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful.   Concrete Repair

seomind

Użytkownik
25-05-2021, 02:05

Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work!   Bathroom Remodeling

seomind

Użytkownik
25-05-2021, 02:05

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries   Bathroom Remodeling

seomind

Użytkownik
25-05-2021, 02:05

I truly like you're composing style, incredible data, thankyou for posting.   Bathroom Remodeling

seomind

Użytkownik
25-05-2021, 02:05

Well, this got me thinking what other workouts are good for those of us who find ourselves on the road or have limited equipment options.   Bathroom Remodeling

seomind

Użytkownik
25-05-2021, 02:05

Cool stuff you have and you keep overhaul every one of us   Bathroom Remodeling

seomind

Użytkownik
25-05-2021, 02:05

This is a fabulous post I seen because of offer it. It is really what I expected to see trust in future you will continue in sharing such a mind boggling post   Bathroom Remodeling

seomind

Użytkownik
25-05-2021, 02:05

We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great work   Kitchen Remodeling

summer olympics

Gość
28-05-2021, 06:05

The Tokyo 2021 has set sports fans and the media buzzing with excitement. Sports lovers from all over the world are waiting for this incredible old event as they do every fourth year. With the impressive performances by thousands of athletes at the 2016 Rio Olympics four years back, fans cannot wait to see what the Tokyo Olympics have to offer. The International Olympic Committee (IOC) announced the host country and dates of the 2021 Summer Olympics some time back and the excitement roused and now has reached an immense height with the dates of the event approaching close.    summer olympics

Gun lasers

Gość
29-05-2021, 06:05

AIMLASER produces super small mini laser diode modules 520nm, 635nm, 650nm and 850nm with output power 1mw and 5mW and size 4x10mm. It is mainly used for laser aiming devices, pistol lasergrips, tactical pistol laser sights, firearm laser sighting devices, and mini laser tools. FDA certified lasers and ISO9001 certified factory. Quality is warranty for one year.    Gun lasers

bobby

Gość
09-06-2021, 04:06

it can be really taxing to find quality roof like roofers near me

Zgłaszanie