Portal www.forumtransportu.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (tzw. cookies), czyli małch plików umieszczanych lokalnie na komputerze użtkownika, w trakcie przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach funkcjonalnych. Każdy użytkownik może sam decydować tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają a to ustawienia/preferencje definiowane w ustawieniach każdej przeglądarki. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies z portalu www.forumtransportu.pl.

Dziś: 2019-05-22 RSS forum transportu 
forum transportu forumtransportu transportoweforum transportu forumforum transportu oferty pracyforum transportu giełdada sprzętuforum transportu baza katalog firmforum transportu giełda ładunkówforum transportu e-sklepy esklepyforum transportu to i owoforum transportu bank baza wiedzy
Strona główna Forum Strona główna Forum transportu Aktualności Aktualności LOGICAL  znaczy taniej i szybciej Forum transportu LOGICAL znaczy taniej i szybciej
Spis wiadomości
Wiadomość:
Drogi w Polsce i Europie zdjecie LOGICAL znaczy taniej i szybciej (2011-11-02)

Projekt LOGICAL zawdzięcza swoją nazwę pełnemu tytułowi  przedsięwzięcia badawczo-wdrożeniowego: Transnational logistics' improvement through “Cloud Computing” and innovative cooperative business models (Rozwój międzynarodowej logistyki z użyciem modelu „Cloud Computing” i innowacyjnych modeli współpracy biznesowej).

Projekt realizowany jest w ramach programu Central Europe, który zachęca do współpracy między krajami Europy Środkowej w celu poprawy innowacyjności, dostępności i ochrony środowiska oraz zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów. Central Europe inwestuje 231 milionów euro w celu zapewnienia finansowania 66 projektów współpracy międzynarodowej z udziałem organizacji publicznych i prywatnych z Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Słowacji i Słowenii.


Idea LOGICAL w szczególny sposób przedstawia model „Cloud Computing” (tzw. przetwarzania w chmurze) jako innowacyjne, przełomowe narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych współpracy międzynarodowej w dziedzinie logistyki. Przedsięwzięcie to ma na celu wspieranie idei interoperacyjności i intermodalności, która w swej istocie stanowi optymalne połączenie z jednej strony serwisów informacyjnych, a z drugiej różnych środków transportu oraz dąży do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności głównych ośrodków logistycznych nie tylko w Europie Środkowej, ale w całej Unii Europejskiej. Polskę reprezentują w projekcie  LOGICAL dwa zespoły: zespół prof. Jerzego Korczaka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i zespół dr Marcina Pawęski z CL-Consulting i Logistyka Sp.z.o.o z Wrocławia.

      1. LOGICAL, czyli rozwój, sprawna komunikacja i trafne rozwiązania
      
Dostęp do danych i informacji o zapotrzebowaniu na usługi logistyczne i możliwości dostaw, stają się kluczowym czynnikiem konkurencyjności. Aby taki dostęp był możliwy, warto korzystać z usługi (SaaS), czyli koncepcji modelu"software on demand", nazwaną później jako "Software-as-a-Service". Koncepcja SaaS w świecie logistyki może bardzo ułatwić przepływ informacji, ponieważ polega na przeniesieniu przetwarzania danych z komputerów i serwerów używanych w sieci lokalnej do wysoko wyspecjalizowanych centrów przetwarzania danych na całym świecie. W dzisiejszych czasach, gdzie rozwój sieci komputerowych jest bardzo dynamiczny, miejsce przetwarzania danych przestaje być istotne, co świadczy o silnym powiązaniu  modelu “Cloud computig” z koncepcją Software-as-a-Service, która bardzo mocno wpisuje się w ideę „chmury”. Świadczy o tym fakt, iż dane użytkowników  na całym świecie przetwarzane są w chmurze globalnej sieci komputerowej.

Wraz ze wzrostem złożoności łańcuchów dostaw i usług logistycznych, rosnącymi wymaganiami w zakresie płynności i efektywności kosztów, koordynacji oddzielnych multimodalnych i często międzynarodowych procesów logistycznych wymagane są dokładne dane i sprawne zarządzanie informacjami i dostępnością danych logistycznych na świecie.

Głównym założeniem projektu LOGICAL jest określenie zapotrzebowania na usługi platformy online, stworzenie platformy "Cloud Computing" i jej zastosowanie pilotażowe dla trzech centrów logistycznych w Europie Środkowej, opracowanie modelu umowy o współpracę zarówno na poziomie usług i narzędzi przyszłych użytkowników, realizacji innowacyjnych integracji i połączeń międzymodalnych i wreszcie rozpoczęcie końcowego "LOGICAL Cloud”.

Korzyści dla użytkowników, jakie wynikają z programu LOGICAL to przede wszystkim lepszy i tańszy dostęp do systemów zarządzania globalnych graczy i podmiotów instytucjonalnych (np. dostawców infrastruktury). Dodatkowo podmioty w logistyce będą mogły zapakować swoje towary i skorzystać z zrównoważonych gałęzi transportu (np. zbiorowy transport kolejowy, zamiast indywidualnego transportu drogowego). Zostaną również przedstawione ramy dla współpracy międzynarodowej, pomiędzy kluczowymi podmiotami w logistyce (optymalne zastosowanie zdolności przewozowych).

      2. Jeden projekt, trzy korzyści
   
Projekt LOGICAL został starannie przemyślany i przeanalizowany, aby jak najkorzystniej udało się nawiązać współpracę między centrami i sieciami logistycznymi. Miałoby to na celu usprawnienie rozwoju technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) dla kooperacji w dziedzinie logistyki oraz zalegalizowanie prężnej współpracy między platformami intermodalnymi i logistycznymi.

LOGICAL będzie realizowany w trzech głównych etapach: w pierwszym, szczegółowe wymagania i parametry usługi narzędzia “Cloud Computing” będą opracowane we współpracy z przyszłymi użytkownikami (operator centrum, podmioty o światowym zasięgu, korzystne dla MŚP). W drugiej fazie, zostanie udostępniona platforma "Cloud Computing". Dodatkowe zadania na tym etapie są działaniami mającymi na celu zwiększenie potencjału współpracy małych i średnich przedsiębiorstw. Ostatnia faza projektu to wdrożenie i udostępnienie “LOGICAL Cloud” dla wszystkich firm działających w łańcuchu logistycznym w Europie Centralnej, w tym na Dolnym Śląsku.

     3. Kompletność danych kluczem do sukcesu

Zauważalna przeszkoda dla tworzenia i wykorzystania rozwiązań multimodalnego transportu towarowego spowodowana jest niewystarczającym dostępem i dostosowywaniem się do popytu i zdolności podaży danych. Często korzystanie z terminali intermodalnych i połączeń kolejowych przewozów towarowych dla międzynarodowych przewozów towarowych można zintensyfikować, jeśli popyt na transport intermodalny jest wystarczający.

Projekt LOGICAL ma na celu poprawę współpracy między uczestnikami transportu towarowego w strefie Europy Środkowej. Dostępność serwisów softwarowych, potrzebne informacje i bazy danych logistycznych, znacząco może przyczynić się do zwiększenia możliwości współpracy, integracji i konkurencyjności gospodarki regionalnej, która zależy od skuteczności i efektywności logistyki.

      4. Ideologia partnerstwa – dobry start na przyszłość
      
Świat logistyki opiera się na silnych fundamentach kooperacji między różnymi podmiotami. Ważne, aby mieć zaprojektowany stabilny szkic współpracy pomiędzy nimi, o czym mówi projekt LOGICAL. Ma on wypracowany wiarygodny model kooperacji przedsiębiorstw, mających na celu tworzenie elastycznej oraz zharmonizowanej infrastruktury usług “Cloud computing”.

W związku z planami poprawy zarządzania możliwościami biznesowymi w obszarze multimodalnego łączenia potrzeb i kompetencji organów publicznych i podmiotów prywatnych, LOGICAL będzie realizowany w kilku najbardziej aktywnych centrach logistycznych w Europie Środkowej, które mają duże znaczenie gospodarcze. Głównymi partnerami projektu są: firma Logistics Network w Lipsku i Halle, firma KIUT Regional Development Association w Zahony, Interporto Bologna S.p.a. w Bolonii,  Regional Development Agency of Usti Region, PLC w Usti nad Łabą, Luka Koper Port. Universytet w Lipsku i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, który realizował w roku 20010/11 samodzielnie bądź z partnerami polskimi i zagranicznymi dwanaście projektów badawczych i dwa o charakterze edukacyjno - szkoleniowym, w tym między innymi w ramach VII Programu ramowego B+R projekt LOGICAL. Ponadto w projekcie bierze udział firma C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest wiarygodnym partnerem w wielu światowych projektach i od szesnastu lat niezawodnie prowadzi działalność w obszarze konsultingu logistycznego. W projekcie LOGICAL partnerami są również przedsiębiorcy z branży logistycznej z krajów Europy Środkowej, w tym Polski.

Współpraca pomiędzy wyżej wspomnianymi instytucjami ma przyczynić się do opracowania wspólnej, ogólnodostępnej platformy softwarowej w technologii  „Cloud Computing” dla wszystkich partnerów biorących udział w procesach logistycznych. Ponadto organizowane będą seminaria mające na celu budowanie potencjału i opracowanie narzędzi do nauki on - line. Partnerzy będą ściśle współpracować w badaniach i ponadnarodowych powiązaniach chmur danych (podejście „Multi-Cloud”).
      
      5. Podsumowanie
      
Projekt LOGICAL to innowacyjne przedsięwzięcie, które wprowadza  technologię „Cloud Computing” do logistyki jako przełomowe narzędzie redukcji kosztów przetwarzania danych i przyspieszenia obsługi procesów biznesowych we współpracy międzynarodowej. Projekt LOGICAL znaczy więcej – więcej możliwości rozwoju, innowacyjnych pomysłów, które znacznie ułatwią międzynarodową współpracę w świecie logistyki i transportu.
Dodatkowe informacje: http://www.cl-consulting.com.pl
Cytuj wątek na forum dyskusyjnym
Ostatnio dodane wiadomości
Wojna handlowa między USA i Chinami nie będzie miała wielkiego wpływu na gospodarkę Polski
Tak będzie wyglądał Port Centralny w Gdańsku
Szybsze opłacanie faktur celnych z DHL Express
PEKAES wspiera młodych Polaków
Miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie. Tłumaczył, że to efekt leków i stresu
Bosch rozpoczyna seryjną produkcję ogniw paliwowych do pojazdów ciężarowych i osobowych. Uzgodniono współpracę z producentem ogniw Powercell


 

forum transportu Strona główna forum transportu strona główna Katalog firm forum transportu katalog firm Katalog stron forum transportu katalog stron Giełda sprzętu forum transportu giełda sprzętu Giełdy ładunków forum transportu giełda ładunków Oferty pracy forum transportu oferty pracy Forum forum transportu Forum Wiadomości forum transportu aktualności wiadomości
Kalendarium forum transportu kalendarium targi szkolenia Ranking sklepów forum transportu ranking sklepów zakupy online forum transportu zakupy online Porady ekspertów forum transportu drogi w Polsce i Europie Dobrze zjeść forum transportu Dobrze zjeść Nowości wydawnicze forum transportu Nowości wydawnicze Baza wiedzy forum transportu baza wiedzy To i owo forum transportu to i owo Reklama forum transportu reklama Kontakt forum transportu kontakt Partnerzy forum transportu partnerzy TM Serwis forum transportu TM Serwis Regulamin forum transportu reklama Polityka prywatności forum transportu reklama