Zarządzanie Łańcuchem Dostaw – Fundamenty.

Data

9.12.2015 - 11.12.2105

Organizator

MPM Productivity Management Sp. z o.o.

Lokalizacja

Wrocław

Dodatkowe informacje

http://www.mpm24.com/oferta/cpim--planowanie-w-logistyce-i-produkcji/bscm--zarzadzanie-lancuchem-dostaw--fundamenty/

Opis

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - Fundamenty - BSCM (Basics of Supply Chain Management) - jest szkoleniem otwierającym kurs APICS CPIM (Certified in Production and Inventory Management), poświęcony najlepszym światowym praktykom w dziedzinie planowania i sterowania produkcją.

Wiedza ta, w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, jest owocem tysięcy projektów opracowanych i zrealizowanych w wielu przedsiębiorstwach na całym świecie, w ciągu ostatnich 50-ciu lat. Doświadczenia uczestników owych projektów, ich sukcesy, a przede wszystkim ich potknięcia, pozwoliły na usystematyzowanie tej wiedzy przez organizację APICS (American Production and Inventory Control Society), zrzeszającą najbardziej doświadczonych menedżerów i specjalistów szeroko rozumianej logistyki - produkcji, planowania, zaopatrzenia.

Sprawdzone w praktyce, optymalne zasady, metody i techniki zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym, zostały opracowane pod kątem dydaktycznym w ramach kursu APICS CPIM, którego wstępem jest szkolenie podstawowe BSCM. Termin \'podstawowe\' (basics) nie oznacza tutaj bynajmniej zakresu wiedzy trywialnej, nadającej się – jak mogłoby się wydawać – kształceniu jedynie początkujących specjalistów logistyki, produkcji czy też jakości. BSCM - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - Fundamenty jest szkoleniem przekrojowym. Obejmuje cały zakres kursu APICS CPIM, umożliwiając jego uczestnikowi zbudowanie solidnych podstaw wiedzy z zakresu zintegrowanego systemu planowania wykorzystania zasobów, w procesie zarządzania łańcuchem dostaw.

Podczas kursu dajemy pełne spojrzenie na proces planowania, zarządzania łańcuchem dostaw. Pokazujemy najlepsze światowe praktyki zarządzania łańcuchem dostaw, uczymy nie jak „gasić wybuchające wciąż na nowo pożary” w zarządzaniu przedsiębiorstwem, lecz jak zbudować system minimalizujący szansę ich pojawienia się.

Dodaj nowe wydarzenie

Ostatnio dodane wydarzenia