Kurs ADR Szczecinek

Data

21.01.2022 - 23.01.2022

Organizator

ZDZ

Lokalizacja

Szczecinek

Dodatkowe informacje

http://zdz.pila.pl/adr-kurs-podstawowy-przewozu-towarow-niebezpiecznych/

Opis

Kurs ADR Szczecinek.

Start 21.01.2022 r. (piątek)
Egzamin 23.01.2022 r. (niedziela)

Informacje o kursie:

18 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
Cel kursu:

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazania informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Kurs jest zakończony egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych z rozpisanymi na odwrocie zagadnieniami oraz ilością godzin składającymi się na szkolenie, wydane przez organizatora szkolenia.

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka województwa jest podstawą do wydania zaświadczenie ADR.

Zakład Doskonalenia Zawodowego
tel. 723 405 247

Dodaj nowe wydarzenie

Ostatnio dodane wydarzenia