POLSKI CIĘŻĄROWY TRANSPORT SAMOCHODOWY U PROGU DRUGIEJ DEKADY NOWEGO WIEKU

POLSKI CIĘŻĄROWY TRANSPORT SAMOCHODOWY  U PROGU DRUGIEJ DEKADY NOWEGO WIEKU

Cena: 40.00zł

Stron: 134

Autor: Krystyna Bentkowska – Senator, Zdzisław Kordel, Iwona Balke, Jerzy Waśkiewicz, Marcin Balke, Sławomir Dorosiewicz

Wydawnictwo: Krystyna Bentkowska – Senator, Zdzisław Kordel, Iwona Balke, Jerzy Waśkiewicz, Marcin Balke, Sławomir Dorosiewicz

Opis:

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano materiał przedstawiający usystematyzowaną i udokumentowaną wiedzę dotyczącą stanu oraz zmian, zarówno o charakterze ilościowym, jak i szeroko rozumianych zmian jakościowych, które wystąpiły w polskim transporcie samochodowym, zwłaszcza po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej. Zobrazowano warunki funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w zakresie przewozów ładunków, a także zagadnienie kształtowania się poziomu kosztów tej gałęzi transportu. Zwrócono szczególną uwagę na warunki konkurencyjności polskich przedsiębiorstw transportu samochodowego na rynku, bariery utrudniające funkcjonowanie tych przedsiębiorstw, a także na kształtowanie się koniunktury na rynku przewozów ładunków. Szerzej zostały także zaprezentowane rozważania dotyczące struktury kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego i wielkości ich kosztów jednostkowych. Zostały one przeanalizowane z danych, uzyskanych z badań ankietowych prowadzonych systematycznie w Zakładzie Badań Ekonomicznych Instytutu Transportu Samochodowego (ITS). Należy także podkreślić, że w wymienionym zakładzie prowadzi się również badania ankietowe w zakresie koniunktury na rynku przewozów ładunków transportem samochodowym, które posłużyły do zilustrowania tego zjawiska.

Podobne książki