METODA BADANIA ŚREDNICH JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW EKSPLOATACJI POJAZDÓW I JEJ WERYFIKACJA NA PRZYKŁADZIE DOMINUJĄCYCH W POLSCE MAREK I MODELI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, MOTOCYKLI I MOTOROWERÓW

METODA BADANIA ŚREDNICH JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW EKSPLOATACJI POJAZDÓW I JEJ WERYFIKACJA NA PRZYKŁADZIE DOMINUJĄCYCH W POLSCE MAREK I MODELI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, MOTOCYKLI I MOTOROWERÓW

Cena: 40.00zł

Stron: 62

Autor: Jerzy Waśkiewicz, Iwona Balke, Marcin Balke

Wydawnictwo: ITS

Opis:

Dla wybranych najpopularniejszych w Polsce marek i modeli samochodów osobowych, motocykli i motorowerów (wg objętości skokowej silników i rodzajów paliwa) rozpoznano koszty rodzajowe zależne od czasu posiadania pojazdu i koszty zależne od przebiegu w okresie eksploatacji od nowości do 10 lat (w przypadku motorowerów do 5 lat). Zbadano kształtowanie się średnich kosztów wynikających z utraty wartości rynkowej pojazdów, kosztów ubezpieczeń, kosztów zużycia paliwa, kosztów obsługi technicznej wg zakresów zalecanych przez producentów, kosztów zużycia ogumienia itp. Skalkulowano średnie koszty 1 km przebiegu w zależności od wielkości średnich rocznych przebiegów pojazdów (w warunkach cenowych maja 2011 r.). Wykorzystując rozpoznane wielkości średnich rocznych przebiegów pojazdów samochodowych i motorowerów w Polsce, obliczono średnie jednostkowe koszty przebiegu pojazdów wybranych marek i modeli oraz wg grup wyróżnionych rodzajem paliw i objętością skokową silników w zależności od czasu eksploatacji pojazdu (do 1 roku, do 5 lat i do 10 lat). Porównano wyniki przeprowadzonych badań kosztowych z wielkościami opublikowanymi w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

Podobne książki