PROGNOZA ROZWOJU POLSKIEGO CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO I JEGO ENERGOCHŁONNOŚCI W PERSPEKTYWIE ROKU 2025

PROGNOZA ROZWOJU POLSKIEGO CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO I JEGO ENERGOCHŁONNOŚCI W PERSPEKTYWIE ROKU 2025

Cena: 40.00zł

Stron: 99

Autor: Sławomir Dorosiewicz, Edward Menes, Jerzy Waśkiewicz

Wydawnictwo: ITS

Opis:

Komisja Europejska ma klarowną wizję kierunków rozwoju transportu samochodowego ładunków, czego wyraz daje w publikowanych dokumentach. Tym kwestiom poświęcono rozdział 1 opracowania, przedstawiając również przewidywania ekspertów unijnych w zakresie przyszłościowego kształtowania się pracy przewozowej europejskiego ciężarowego transportu samochodowego. W odniesieniu do aktualnych i przewidywanych uwarunkowań rozwoju transportu samochodowego w Polsce przedstawiono opracowaną w ITS prognozę pracy przewozowej polskiego transportu ciężarowego do 2025 r. Prognozę pracy przewozowej opracowano wykorzystując metodę ekspercką wzajemnego oddziaływania zdarzeń. Prognozę tę wykonano w oparciu m.in. o przygotowaną uprzednio charakterystykę uwarunkowań determinujących wielkość i strukturę polskiego transportu towarowego. Oszacowano zużycie nośników energii przez ciężarowe pojazdy samochodowe w okresie poprzedzającym prognozę. Szacunków dokonano w warunkach roku 2009 wykorzystując m.in. dostępne dane dotyczące bilansu paliw w transporcie samochodowym. Wykorzystując oryginalną metodę opracowano wariantową prognozę rozwoju parku według grup dopuszczalnej masy całkowitej samochodów, według rodzajów paliw i według wieku pojazdów oraz prognozę zapotrzebowania nośników energii przez tabor ciężarowy.

Podobne książki