„Doskonalenie kompetencji kierowców zawodowych. Monografia."

„Doskonalenie kompetencji kierowców zawodowych. Monografia."

Cena: 45.00zł

Stron: 366

Autor: Pod kierunkiem dr inż. Tomasza Kamińskiego

Wydawnictwo: ITS

Opis:

W monografii kompleksowo opisano zagadnienia związane z racjonalną jazdą, przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców, zachowaniem higieny pracy i ochrony zdrowia, w tym umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i życiu uczestników ruchu. Omówiono również zasady prawidłowego mocowania ładunku zapewniającego stabilność i kierowalność pojazdu, a także regulacje prawne dotyczące przewozu rzeczy i osób, w tym czasu pracy kierowców. W ostatnim rozdziale monografii zwrócono uwagę na działania zmierzające do poprawy wizerunku przewoźnika.

Podobne książki