Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory + CD

Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory + CD

Cena: 149.00zł

Stron: 480

Autor: Łukasz Prasołek

Wydawnictwo: Beck Info Biznes

Opis:

Praktyczny poradnik skierowany do osób zatrudnionych w działach logistyki, transportu, kadr i płac firm transportowych oraz do osób prowadzących własne firmy transportowe.
W publikacji zebrano całość problematyki czasu pracy kierowców, uwzględniając jednocześnie różnice w organizacji przewozów i czasu pracy w zależności od obszaru, na jakim są wykonywane przewozy, rodzaj wykorzystywanych pojazdów oraz formy zatrudnienia kierowcy.
Jest to kolejne, 4. wydanie książki, które zostało uzupełnione o nowelizacje dokonane w latach 2012 i 2013, w tym m.in.:
• szczegółowa analiza czasu pracy kierowców samo zatrudnionych (nowy rozdział książki w związku z nowelizacją, która weszła w życie 16 lipca 2013 r.)
• szerszy opis zasad prowadzenia działalności transportowej w związku z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie 15 sierpnia 2013 r.
• opisanie zmian w rozliczaniu podróży służbowych w związku z nowym rozporządzeniem MPiPS obowiązującym od 1 marca 2013 r.
• zmiany w zakresie wymagań dla zdobycia certyfikatów kompetencji zawodowych i kwalifikacji wstępnej
• nowe zasady rozliczania czasu pracy kierowców w załogach – przełomowy wyrok SN z 2012 r.
• nowy cennik kart do tachografów cyfrowych
• nowe wyroki, wytyczne dotyczące kontroli ITD
Treść publikacji wzbogacona jest praktycznymi przykładami obrazującymi omawiane zagadnienia, wzorami dokumentów, jakie powinny być stosowane w związku z zatrudnianiem kierowców a także licznym orzecznictwem oraz stanowiskami urzędowymi odnoszącymi się do najbardziej problemowych zagadnień.
W publikacji Czytelnik znajdzie praktyczne informacje na temat:
• jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców i wykryć manipulacje przy tachografach,
• jak prawidłowo wyliczać okresy jazdy ciągłej, przerw i odpoczynku w przewozach unijnych wykonywanych poza UE oraz przewozach regularnych osób na trasach,
• jak prowadzić dokumentację w przedsiębiorstwach ruchu drogowego
• jak wygląda rejestracja czasu pracy z uwzględnieniem różnic w przypadku tachografów cyfrowych i analogowych
• jakie uregulowania dotyczące czasu pracy dotyczą kierowców samozatrudnionych
• jak przebiega kontrola czasu pracy z uwzględnieniem różnic w kontrolach prowadzonych przez PIP i ITD
Uzupełnieniem książki jest płyta zawierająca:
• stanowiska urzędowe
• akty prawne oraz
• wzory dokumentów
powoływane w treści publikacji.

Podobne książki