PODRĘCZNIK DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

PODRĘCZNIK DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

Cena: 130.00zł

Stron: 540

Autor: I. Mitraszewska

Wydawnictwo: Instytut Transportu Samochodowego

Opis:

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dotyczącym uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, w Polsce, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, przewoźnicy zobowiązani są do zdania egzaminu z zakresu tematycznego, przedstawionego w załącznikach do Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Część osób objętych obowiązkiem potwierdzenia swoich wiadomości egzaminem dąży do samodzielnego opanowania wymaganego materiału. Szczególnie dla tych osób autorzy, pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego, przygotowali niniejszy podręcznik, który jest spójny z zakresem bazy pytań egzaminacyjnych oraz zadań problemowych. Zadaniem autorów niniejszego podręcznika było przede wszystkim zebranie w jednym opracowaniu wiadomości z różnych dziedzin wiedzy. Aby układ podręcznika był czytelny a zbyt wielka liczba przypisów nie rozpraszała czytelników, zrezygnowano ze stosowania przypisów w każdym miejscu, w którym korzystano z innych źródeł. Zamiast tego na początku każdego rozdziału podano pozycje literaturowe, na podstawie których dany rozdział został opracowany i z których zaczerpnięto fragmenty niezbędne z punktu widzenia zakresu wiedzy objętej egzaminem. Podręcznik jest przeznaczony dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy, ponieważ większość zagadnień dotyczy obu rodzajów transportu. Wiedza zawarta w podręczniku dotyczy stanu prawnego na koniec 2005 roku; stąd można z niego skorzystać także do aktualizacji wiedzy w ramach procesu nadzoru nad certyfikatem. w załącznikach podano przykładowe zadania problemowe z rozwiązaniami, dotyczące krajowego transportu drogowego.

Podobne książki