AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Wydawnictwo: Instytut Naukowo-Wydawniczy

Opis:

Czasopismo AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe jest miesięcznikiem, który ukazuje się od stycznia 2000 roku. Czasopismo w kompleksowy sposób porusza problematykę transportu zbiorowego. Opracowanie jest podzielone na kilka bloków tematycznych, a mianowicie: aktualności, bezpieczeństwo i ekologia, rynek i marketing, przewoźnicy i systemy transportowe, wydarzenia, historia i nowe konstrukcje, prawo, producenci i poddostawcy, eksploatacja i testy, polemiki, recenzje, sylwetki, systemy biletowe, technika, Unia Europejska. W każdym z nich wybitni specjaliści z dziedziny transportu dzielą się z czytelnikami swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu funkcjonowania systemów transportowych, a w szczególności transportu miejskiego i regionalnego.
W każdym wydaniu wiele miejsca poświęcone jest prezentacji rozwiązań technicznych stosowanych w nowoczesnych autobusach. Szczególna uwaga skierowana jest na systemy bezpieczeństwa, komfortu podróży dla pasażerów i pracy kierowców, niezawodność, jakość wykonania, możliwość zastosowania paliw alternatywnych oraz systemy wspomagające organizację i zarządzanie transportem. Obok nowoczesnych rozwiązań, prezentowana jest historia techniki autobusowej – przybliżane są konstrukcje nieznanych lub zapomnianych autobusów oraz wieloletnie doświadczenia fabryk produkujących tabor dla pasażerskiego transportu zbiorowego.
W czasopiśmie AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe publikowane są artykuły dotyczące strategii przedsiębiorstw transportowych, badań rynkowych i marketingowych w transporcie, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania rynku transportowego w Polsce i w Unii Europejskiej oraz możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w transporcie publicznym. Omawiane są także wydarzenia związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w naszym kraju i poza granicami oraz przedstawione sylwetki osób, które w szczególny sposób związane są z transportem autobusowym.

Podobne książki