Samochodowy Transport Krajowy I Międzynarodowy. Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym.Tom I wyd. 2

Samochodowy Transport Krajowy I Międzynarodowy. Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym.Tom I wyd. 2

Cena: 135.00zł

Stron: 542

Autor: DARIUSZ STARKOWSKI, KRZYSZTOF BIEŃCZAK, WIESŁAW ZWIERZYCKI

Wydawnictwo: SYSTHERM D Gazińska sp.j.

Opis:

Jest to najnowsza pozycja wydawnicza adresowana do osób zawodowo związanych z branżą
motoryzacyjną, zawodowych kierowców, zarządzających operacjami transportowymi,
spedytorów, właścicieli przedsiębiorstw transportowych, ośrodków kształcenia i doskonalenia
zawodowego kierowców, organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowospedycyjnych.
Liczymy na zainteresowanie tym tytułem także uczniów szkół technicznych oraz
środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów kierunków transport drogowy, logistyka
transportu, technicznych i ekonomicznych szukających praktycznej wiedzy z obszaru transportu.
Książka ta jest kontynuacją wydanego w 2007 roku tytułu, opracowanego przez specjalistów z
Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. W. Zwierzyckiego, dr inż. K. Bieńczaka oraz dr inż.
D. Starkowskiego. Od roku 2009 każdy kierowca w transporcie drogowym musi zdawać
egzamin państwowy związany z Świadectwem Kwalifikacji Zawodowym, zgodnym z
dyrektywa UE oraz Rozporządzeniem krajowym . W podręczniku zamieszczono wszystkie
niezbędne wiadomości potrzebne do uzyskania wstępnej i okresowej kwalifikacji i zdania
egzaminu wymaganego do zdobycia ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ.

Podobne książki