Samochodowy Transport Krajowy I Międzynarodowy.Środowisko Pracy Kierowcy. Logistyka. Tom III Wyd. II

Samochodowy Transport Krajowy I Międzynarodowy.Środowisko Pracy Kierowcy. Logistyka. Tom III Wyd. II

Cena: 103.00zł

Stron: 558

Autor: DARIUSZ STARKOWSKI, KRZYSZTOF BIEŃCZAK, WIESŁAW ZWIERZYCKI

Wydawnictwo: SYSTHERM D.Gazińska sp.j.

Opis:

Tom III Środowisko pracy kierowcy. Logistyka. Omawia on całość zagadnień związanych ze
zdrowiem, środowiskiem i ergonomią stanowiska pracy kierowcy. Specyfikę przewozów:
kombinowanych, ładunków nienormatywnych, żywych zwierząt, żywności, odpadów oraz
przewozów specjalistycznych, a także logistykę magazynowo - spedycyjną oraz centra
logistyczne. Dodatkowo, pragnąc uwzględnić ciągle zmieniające się przepisy prawne dotyczące
branży transportowej, do tomu III - go dołączony jest SUPLEMENT obejmujący zmiany w
Przepisach Prawnych na dzień 15 maja 2010r. Suplement ten stanowi uzupełnienie tomu II
Kompendium wiedzy praktycznej.
Poradnik kierujemy do kierowców, właścicieli i specjalistów przedsiębiorstw transportowych,
organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowo-spedycyjnych, ośrodków kształcenia i doskonalenia kierowców zawodowych. Liczymy na zainteresowanie tym tytułem także uczniów
szkół technicznych oraz środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów kierunków
technicznych i ekonomicznych szukających praktycznej wiedzy z obszaru transportu.

Podobne książki