Porada eksperta

25.10.2013

W trakcie przewozu wywrócił się ładunek klejów w wiaderkach, które uległy uszkodzeniu (towar pogięty na dwóch paletach). Przewóz był po terenie Polski i na miejscu rozładunku wpisano w dokument przewozowy informacje o uszkodzeniu. Myślałem że szkody nie będzie (towar był pognieciony ale w mojej opinii nadawał się do użycia), ale po 4 miesiącach dostałem od spedycji notę obciążeniową na ponad 7 000 zł. W nocie napisano, że na kwotę składa się wartość zniszczonego towaru, koszty rozładunku oraz koszty utylizacji. Oprócz noty nie dostałem żadnego dokumentu, ale spedycja i tak potrąciła mi pieniądze z moich faktur. Czy mogę jeszcze domagać się od nich zapłaty za te faktury?

~Piotr Radzikowski

W mojej opinii szkoda nie została udowodniona w sposób odpowiedni, i o ile nie doszło do przedawnienia Pana roszczeń (z tytułu wykonanych umów przewozu) ma Pan prawo do domagania się zapłaty. Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego, to ta osoba która dochodzi odszkodowania ma za zadanie udowodnić powstanie szkody, jej rozmiar oraz jej wysokość. Zgodnie z art. 80 Prawa przewozowego odszkodowanie za szkodę w towarze ustala się na podstawie rachunku sprzedawcy (w tym przypadku zapewne będzie to faktura). Teoretycznie w nocie spedycja mogła wpisać jakąkolwiek kwotę, więc należy stanowczo zażądać przedstawienia odpowiednich dowodów. Są oni zobowiązani do przesłania Panu co najmniej:
<br><br>
a) faktury potwierdzającej wartość towaru,<br>
b) dokumentu (protokołu) potwierdzającego dokonanie utylizacji,<br>
c) faktury potwierdzającej koszty utylizacji,<br>
d) faktury potwierdzającej koszty rozładunku.<br>
<br>
Powyższe dokumenty powinny umożliwić ocenę zasadności roszczenia oraz dać Pan wiedzę czy towar został rzeczywiście zutylizowany. Szczególną uwagę należy zwrócić na podniesione koszty rozładunku, gdyż może się okazać że nie wynikły one z faktu powstania szkody. Jeżeli nie było konieczności podjęcia szczególnych działań (a z Pana opisu to nie wynika) to najprawdopodobniej koszty rozładunku są nienależne, gdyż nawet gdyby nie doszło do szkody i tak zostały by poniesione.
<br><br>
Jeżeli spedycja w dalszym ciągu będzie odmawiała przedstawienia dokumentów zasadnym będzie skierowanie do nich wezwania do zapłaty i dochodzenia roszczeń za wykonane przewozy.

Wyświetleń: 5 645

Odpowiada

Kamil KrasuskiKamil Krasuski

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie