Porada eksperta

25.10.2013

witam, jesteśmy firmą transportową, która wspólpracuje z podwykonawcami. Posiadamy ubespieczenie OCP. Proszę o informację,czy musimy zawierac rowniez polisę OCS.Pozdrawiam

~Jerzy Stolisty

to zależy, jakie umowy Państwo zawieracie ze swoimi zleceniodawcami. Jeżeli są to wyłącznie umowy przewozu lub takie które można uznać za umowy przewozu (zawierane zwykle na podstawie zlecenia transportowego) nie ma takiej potrzeby. Jeśli jednak zdarza się Państwu zawierać umowy spedycji lub takie które można uznać za umowy spedycji, zalecałbym zastanowienie się nad zawarciem dodatkowego ubezpieczenia OCS.
Muszę też państwu wskazać, że nie zawsze umowę zawartą na podstawie dokumentu pt. zlecenie transportowe można uznać za umowę przewozu i analogicznie, umowę zawartą na podstawie dokumentu pt. zlecenie spedycyjne można uznać za umowę spedycji.
Zakres ponoszonej odpowiedzialności wynika z zawartych umów, nie zaś z rodzaju prowadzonej działalności lub wykonywanych czynności. O charakterze umowy świadczy jej treść nie zaś nazwa dokumentu.
Ostatnie analizy profilu działalności kilku firm przewozowych potwierdziły, że przewoźnik zawierał umowy spedycji i ponosił odpowiedzialność jako spedytor, co nie dawało pokrycia dla ewentualnych szkód z posiadanych polis OCP. I choć odpowiedzialność w takiej sytuacji (jako spedytora) jest w znacznym stopniu ograniczona, przy zlecaniu przewozu podwykonawcom istnieje dość duże ryzyko zaangażowania fałszywego przewoźnika (oszusta), co doprowadza do całkowitej utraty towaru i ponoszenia przez podmiot pełnej odpowiedzialności za utracony towar.
Sugeruję zatem wnikliwie analizować zawierane umowy i dokonywać oceny zakresu swojej odpowiedzialności cywilnej.

Wyświetleń: 4 597

Odpowiada

Jerzy RóżykJerzy Różyk

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie