Porada eksperta

25.10.2013

Dzień dobry.
Co należy zrobić by móc wykonywać Międzynarodowy transport drogowy ? Jakie formalności trzeba spełniać i jakie pozwolenia należy uzyskać ?

~Hanna Gruczoł

Wnoszę, że prowadzi Pan już działalność transportową - Pana pytanie wskazuje, że jest prowadzona w obrębie Polski, na co zapewne ma Pan licencję krajową. Posiadana przez Pana (tak założyłem) licencja na wykonywanie krajowych przewozów drogowych, zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców1), jest uznana za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Ma Pan zatem uprawnienie do ubiegania się o licencję wspólnotową – chyba, że jej ważność skończy się przed upływem okresu na jaki będzie wydana licencja międzynarodowa.

Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż do uzyskania licencji będzie wymagane udokumentowanie zdolności finansowej określonej w rozporządzeniu (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. – może to być stosowne sprawozdanie finansowe lub ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika na wszystkie posiadane pojazdy. O licencję wspólnotową należy wystąpić do Bds.M w Warszawie (dawny BOTM).

Wyświetleń: 9 218

Odpowiada

Iwona SzwedIwona Szwed

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie