Porada eksperta

25.10.2013

Nasz kierowca wjechał pod niski wiadukt i uszkodził ciągnioną naczepę duńskiej firmy. Duńskia spedycja przesłała mi info,że szkoda powinna być likwidowana z OC ciągnika PZU nie zgadza się ,a spedycja chce mnie obciążyć kosztami.Czy możecie mi poradzić jak się bronić

~Darek Gielke

Niestety będzie bardzo trudno, gdyż nawet według polskiego prawa musi Pan oddać rzecz (dzierżawioną, wypożyczoną, wynajętą) w stanie niepogorszonym, a stan naczepy raczej się pogorszył.
Według polskiego prawa niemożliwe jest uzyskania odszkodowania za uszkodzoną naczepę z OC ciągnika ją ciągnącego. W Danii jest trochę inaczej, gdyż wg ich przepisów, szkoda spowodowana przez samą naczepę spiętą z ciągnikiem jest pokrywana z OC naczepy - u nas z OC pojazdu ciągnącego (tutaj: ciągnik siodłowy). Być może w Danii jest możliwe uzyskanie odszkodowania za uszkodzoną naczepę z OC ciągnika ciągnącego, stąd taka orientacja spedycji duńskiej.
Miarą Pana odpowiedzialności jest zawarta z Duńczykiem umowa użyczenia i w tej sprawie obowiązują zasady ogólne odpowiedzialności cywilnej, które wskazują że jest Pan zobowiązany do pokrycia szkody. Oczywiście może Pan odmówić, ale jeśli założą sprawę w sądzie, sąd może Panu nakazać zapłacić za szkodę i również za dodatkowe koszty postępowania.
Można zminimalizować szkodę przez naprawienie jej w Polsce metodami oszczędnościowymi, ale wnoszę, że duński właściciel może na to nie przystać.

Wyświetleń: 11 024

Odpowiada

Jerzy RóżykJerzy Różyk

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie