Porada eksperta

14.11.2013

witam
czy wystarczy ubezpieczenie 100 $ OCP na busa do 3. 5 t
krajowe i międzynarodowe.
auto nie będzie woziło towarów akcyzowych, kursy głównie do Niemiec?

~Jan T

Przy wyznaczaniu sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OCP należy uwzględnić wartość towarów jakie będą przewożone oraz limity odpowiedzialności, które wynikają ze stosownego prawa przewozowego. W przewozach międzynarodowych zastosowanie ma konwencja CMR, która w art. 23.3. ogranicza odpowiedzialność przewoźnika do 8,33 SDR za kilogram wagi towaru. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku postawienia przewoźnikowi zarzutu rażącego niedbalstwa i/lub winy umyślnej, zgodnie z art. 29 konwencji CMR. Przy przewozach krajowych, zgodnie z art. 80. ust. 1. przewoźnik odpowiada do zwykłej wartości przesyłki, zatem w tym przypadku wartość towaru ma większe znaczenie. Ponieważ zdarzać się mogą towary małe a drogie, w OCP należy zatem uwzględnić taką sumę gwarancyjną, aby pokrywała wartość ładunku a jeśli nie jest znana, odpowiednio ją zwiększyć. To nie powinno znacznie podrażać ubezpieczenia. Oprócz odpowiednio wysokiej sumy gwarancyjnej polisa OCP powinna zawierać również inne rozszerzenia, które mogą być istotne przy ewentualnym ocenianiu przez z.u. odpowiedzialności za szkodę. Elementami niezbędnymi takiej polisy poprawiającymi bezpieczeństwo przewoźnika są rażące niedbalstwo oraz możliwość odbywania postojów poza parkingami strzeżonymi. Należy również we wniosku zadeklarować jak najwięcej towarów które mogą być przewożone w okresie trwania polisy – zawężenie asortymentu towarów może być niekorzystne przy rozszerzeniu działalności lub zmianie profilu kontrahentów.
Warto również wiedzieć, że polisa OCP powinna zabezpieczać jak najpełniej odpowiedzialność przewoźnika, zatem nie powinno się na niej oszczędzać.

Wyświetleń: 20 785

Odpowiada

Jerzy RóżykJerzy Różyk

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie