Porada eksperta

2.06.2014

Witam,
Prowadzę małą firmę transportową (3 zestawy), ale dwa zamierzam sprzedać a jeden wydzierżawić i zająć się spedycją. Mam licencje na kraj i zagranicę i OCP, ale wiem że taka polisa nie obejmuje czynności spedycyjnych. Czy jeśli zamienię swoją działalność na spedycję powinienem mieć wykupione OCS i jakie najlepiej? Czy mogę prowadzić działalność posiadając tylko polisę OCP?

~Robert

Z punktu widzenia prawa transportowego, przejście na działalność spedycyjną wymaga spełnienia kilku warunków, m.in. posiadania odpowiedniej zdolności finansowej (50.000 EUR) oraz licencji transportowej krajowej lub na p.p.r., ale zakładam, że tę ma Pan ważną. Istotne jest, aby rozszerzył Pan działalność w CEIDG lub KRS o pośrednictwo przy przewozie rzeczy – wymagany odpowiedni wpis PKD 2007 (dla tej działalności to 52.29.C).
Jeżeli zaś chodzi o ubezpieczenie, jego wybór zależy w dużej mierze od charakteru zawieranych umów. Prowadzi Pan działalność przewozową, zatem do zleceń transportowych jest Pan przyzwyczajony. Jeżeli w nowej roli (już spedytora) będzie Pan w dalszym ciągu zawierał umowy przewozu, co dzieje się powszechnie, standardowa polisa OCS nie na wiele Panu pomoże, gdyż chroni ona wyłącznie odpowiedzialność cywilną wz. z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów spedycji. W takim przypadku celowym ubezpieczeniem będzie OCS rozszerzone o OCP umownego, które chroni zarówno odpowiedzialność podmiotu występującego w charakterze spedytora, jak tez przewoźnika (umownego, gdyż będzie Pan zlecał przewozy przewoźnikom). Taka polisa ma jednak sens wówczas, gdy zawiera Pan ze swoimi kontrahentami zarówno umowy przewozu jak i spedycji. W sytuacji, gdy będą to wyłącznie umowy przewozu (na podstawie zleceń transportowych), alternatywnym rozwiązaniem jest polisa OCP, jednakże musi ona zawierać dobry zakres i koniecznie dobre warunki dotyczące Pana odpowiedzialności za przewozy wykonywane przez podwykonawców.
Więcej o tych ubezpieczeniach może się Pan dowiedzieć ze stron: http://www.oc-przewoznika.info/ocp-mi%C4%99dzynarodowe-i-krajowe/ oraz http://www.oc-spedytora.info/
W razie pytań proszę o kontakt z naszą kancelarią.

Wyświetleń: 21 722

Odpowiada

Jerzy RóżykJerzy Różyk

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie