Porada eksperta

2.06.2014

Witam, mam pytanie zrobiłam transport i na załadunku tował był zapakowany w karton i box na rozładunku stwierdzono że na jednej z szyb w rogu jest odprysk. sytuacja miał miejsce w kwietniu na CMRce jest zaznaczone ze jest uszkodzenie. Mam faktury z marca przez spedycje nie zapłaone im oni mi wstrzymali wszystkie płatności Czy moga tak zrobić?Przecież mam OC pprzewoźnika

~Urszula

Zacząć należy od tego, iż Pani klient nie ma obowiązku zgłaszać szkody do Pani zakładu ubezpieczeń i może skutecznie domagać się odszkodowania bezpośrednio od przewoźnika. W takim przypadku ma Pani możliwość samodzielnie zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń i domagać się przeprowadzenia procesu likwidacji szkody oraz wypłaty odszkodowania.

Powyższe nie oznacza oczywiście, że postępowanie spedycji jest prawidłowe i zgodne z prawem. W przypadku gdy towar został dostarczony, to odbiorca, zgodnie z Konwencją CMR, ma prawo do domagania się odszkodowania. Powinien on jednocześnie udokumentować wysokość szkody, przedstawiając dokumenty potwierdzające wartość towaru w stanie nieuszkodzonym oraz uszkodzonym (co do zasady należnym odszkodowaniem będzie różnica pomiędzy tymi dwiema wartościami). Jeżeli spedycja nie jest odbiorcą lub nie przedstawiła dowodu na wypłacenie odszkodowania na rzecz odbiorcy to trudno znaleźć podstawę aby mogła wstrzymywać jakiekolwiek płatności. Należy więc domagać się zapłaty wszystkich wymagalnych wierzytelności wraz z należnymi odsetkami. Brak udokumentowania szkody oraz brak uprawnienia po stronie spedycji do dochodzenia roszczeń skutkują bezprawnością ich działań.

Opis sprawy jest dość krótki, jednakże należy również ustalić czy istnieje odpowiedzialność przewoźnika za powstałą szkodę. Wstępnie widzę możliwość powołania się na wyłączenie określone w art. 17 ust. 4 pkt. b) Konwencji CMR:
"4. Uwzględniając postanowienia artykułu 18, ustępy 2 do 5, przewoźnik jest zwolniony od swej odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie towaru powstało ze szczególnego niebezpieczeństwa wynikającego z jednej lub kilku następujących przyczyn:
b) brak lub wadliwe opakowanie, jeżeli towary, ze względu na swe naturalne właściwości, w razie braku lub wadliwego opakowania, narażone są na zaginięcie lub uszkodzenie;"
Jednakże dopiero zapoznanie się z dokumentacją sprawy umożliwiłoby bardziej precyzyjną odpowiedź, ponieważ może się okazać iż do szkody doszło wskutek niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki na czas przewozu lub innego zdarzenia, za które już przewoźnik będzie ponosił odpowiedzialność.

Wyświetleń: 7 249

Odpowiada

Kamil KrasuskiKamil Krasuski

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie