Porada eksperta

10.06.2014

Witam,
zrobiłam przerzut Francja- Francja towar po rozładowaniu był uszkodzony, czy w tym przypadku mozna powołać na Konwencje CMR?

~Ula

W przypadku przewozu, w którym miejsce załadunku i rozładunku znajdują się na terytorium jednego Państwa nie istnieje co do zasady możliwość stosowania postanowień Konwencji CMR. Zgodnie z art. 1 Konwencji CMR ma ona zastosowanie do przewozów międzynarodowych. Opisywany przez Panią przypadek dotyczy natomiast przewozu kabotażowego po terytorium jednego państwa.

W takich sytuacjach koniecznym jest stosowanie przepisów krajowych państwa po terenie którego wykonywany był przewóz. W przypadku Polski będzie to Prawo przewozowe. W przypadku Francji natomiast zastosowanie znajdą przepisy zawarte w dekrecie nr 99-269 z 06.04.1999 r. Warto pamiętać, iż nie wszystkie przepisy francuskiego prawa przewozowego są tożsame z postanowieniami Konwencji CMR. Różnica dotyczy m.in. ograniczenia odpowiedzialności z wagi.

Wyświetleń: 20 294

Odpowiada

Kamil KrasuskiKamil Krasuski

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie