Porada eksperta

24.02.2016

Szanowni Państwo Bardzo proszę o pomoc i wyjaśnienie jednej kwestii w sprawie warunków FCA. Wiemy, że przy warunkach FCA: \"dostawę uważa się za dokonaną, gdy towary zostały załadowane na środek transportu podstawiony przez przewoźnika\", a co się dzieje z płatnością, jeżeli po załadunku towar zostanie np. skradziony lub zaginie. Co się wówczas stanie z terminem płatności - np. 14 dniowym? Czy kupujący musi dotrzymać tego terminu? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam Justyna Płonka

~Justyna Płonka

Warunki FCA oznaczają, iż w momencie wydania przez sprzedającego przesyłki przewoźnikowi ryzyko utraty/uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego. Jeżeli więc doszło do szkody w trakcie wykonywania przewozu, to odpowiedzialność sprzedawcy nie jest zaangażowana. Ma on prawo domagać się zapłaty za całość towaru, który został wydany przewoźnikowi na załadunku. Co do zasady szkoda zaistniała w trakcie przewozu nie wpływa też na umówiony termin zapłaty, więc kupujący jest zobowiązany do jego przestrzegania.

Oczywiście, odbiorcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyświetleń: 23 441

Odpowiada

Kamil KrasuskiKamil Krasuski

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie