Porada eksperta

24.10.2016

Witam serdecznie. Zamierzam zatrudnić się w prywatnym przedsiębiorstwie na stanowisku kierowcy pojazdów ciężarowych. Z przedstawionych mi warunków pracy wynika że podczas wyjazdów międzynarodowych wypłacane mi będzie dieta w kwocie 30zl oraz rozliczenie w postaci kilometrów ki, za przejechane kilometry. Czy zgodnym z przepisami jest niewypłacanie diet odpowiadających stawkom w danym kraju. Pracodawca nie gwarantuje też żadnych noclegów czy powinien zatem wyplacac ryczałt za noclegi. W jaki sposób pracodawca może się zabezpieczyć by nie wyplacac tych dwóch składników, a co jednak powinien wyplacac zgodnie z obowiązującym prawem.

~Marcin

Szanowny Panie Marcinie,

odpowiadając na Pana pytane dotyczące \"czy zgodnym z przepisami jest niewypłacanie diet odpowiadających stawkom w danym kraju. Pracodawca nie gwarantuje też żadnych noclegów czy powinien zatem wypłacać ryczałt za noclegi. W jaki sposób pracodawca może się zabezpieczyć by nie wypłacać tych dwóch składników, a co jednak powinien wypłacać zgodnie z obowiązującym prawem\" należy wskazać, iż zgodnie z artykułem 77 ze znaczkiem 5 § 4 kodeksu pracy: postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika, o którym mowa w § 2. Jeśli chodzi o wspomniany § 2 stanowi on delegację ustawową dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który w drodze Rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w § 7. 1 wskazał, iż dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. Jeśli chodzi natomiast o kwestię ryczałtów to Trybunał Konstytucyjny 24 listopada będzie rozstrzygał o konstytucyjności tych przepisów.

Wyświetleń: 22 059

Odpowiada

Iwona SzwedIwona Szwed

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie