Porada eksperta

25.10.2013

Wykonuję przewozy międzynarodowe i coraz częściej rozładunki mam na terenie Francji. Od znajomych wiem, że mogę w takim przypadku wziąć ładunki które przewiozę po terenie Francji, ale raz słyszę że mogę wykonać tylko jeden taki przewóz a drugi raz że trzy. Słyszałem również, że policja francuska w trakcie kontroli nakłada mandaty 1 500,00 EUR za złamanie przepisów. Jak to naprawdę wygląda?

~Franciszek Grzegorzewski

Na wstępie zachęcam do zapoznania się z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21.10.2009 r., które reguluje podstawowe zasady kabotażowe obowiązujące w Unii Europejskiej. Wracając do przedstawionego pytania szczególnie istotnym są zapisy artykułu 8 ust. 2 z których wynika, iż przewoźnik może wykonać 3 przewozy kabotażowe w terminie 7 dni od dnia rozładunku przesyłki w ruchu międzynarodowym. Te 3 przewozy są dopuszczalne pod warunkiem, że rozładunek przesyłki z przewozu międzynarodowego miał miejsce na terenie tego samego Państwa po którym wykonuje się przewozy kabotażowe. W przypadku gdy przewóz kabotażowy jest wykonywany na terenie innego Państwa (np. rozładunek przesyłki z przewozu międzynarodowego miał miejsce w Hiszpanii, a kabotaż jest wykonywany we Francji) przewoźnik może wykonać tylko 1 kabotaż w terminie 3 dni od dnia wjazdu na terytorium danego Państwa i nie można przekroczyć terminu 7 dni od dnia rozładunku przesyłki w ruchu międzynarodowym.

W praktyce spotkałem się już z kilkoma grzywnami w kwocie 1 500 EUR nałożonymi na przewoźników za niezgodne z prawem wykonywanie przewozów kabotażowych po Francji i zawsze stwierdzono naruszenie przepisów rozporządzenia. Dlatego też warto jest dokładnie poznać zasady kabotażu i wykonywać go zgodnie z obowiązującym prawem aby uniknąć dość wysokich kar.

Wyświetleń: 5 465

Odpowiada

Kamil KrasuskiKamil Krasuski

Porady we współpracy z

Zadaj bezpłatne pytanie