Jest zgoda na realizację S7 Moczydło – Miechów!

Jest zgoda na realizację S7 Moczydło – Miechów!

2.10.2019
Czas czytania ok. 3 minut

Wojewoda małopolski wydał wczoraj, 01 października decyzję zezwalającą na budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica województw) - węzeł Miechów (z węzłem) z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Pozwala to na rozpoczęcie prac, gdy zakończy się procedura wyboru wykonawcy.

Przetarg na przygotowanie projektu wykonawczego i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło - Miechów został ogłoszony 9 września 2019 r. Ze względu na duże zainteresowanie wykonawców  zmieniliśmy termin składania ofert został na 29 października 2019 r. Potencjalni wykonawcy muszą mieć czas na na przygotowanie  profesjonalnych i dobrze sklalkulowanych ofert.

Zakres zadań wykonawcy

Wykonawca musi dokończyć projekt wykonawczy  dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 18,7 km, na odcinku  Moczydło - Miechów wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą  infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Ważna droga ekspresowa

Ważna i oczekiwana droga ekspresowa S7 na  odcinku Moczydło - Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie  jezdnie, po dwa pasy ruchu, z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły  drogowe Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o  długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla  zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i
Giebułtów, w gminie Książ Wielki.

Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg  kolidujących z drogą ekspresową i dodatkowo powstaną drogi dojazdowe,  obsługujące tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną przepusty o funkcjach hydrologicznych,
hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną dróg i pod  zjazdami, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Powstanie system  odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa,  urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne)  oraz urządzenia ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne i przeciw olśnieniowe. Będzie też nowa infrastruktura dla potrzeb obiektów  zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym sieci elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacja deszczowa wraz z  urządzeniami podczyszczającymi i inne.

S7 z północy do Krakowa

Odcinek S7 Moczydło - Miechów jest częścią ponad 55-kilometrowego odcinka S7 od granicy województw świętokrzyskiego i  małopolskiego do Krakowa, który został podzielony na mniejsze odcinki  realizacyjne: Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma, Widoma -  Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska). Droga ekspresowa stanowić  będzie jednocześnie obwodnice dla 3 miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Termin realizacji robót

Zgodnie z ogłoszonym przetargiem prace  projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na  użytkowanie dla odcinka Moczydło - węzeł Miechów powinny zostać  ukończone w terminie nie dłuższym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem te okresy  będą jednak wliczane. Minimalny termin realizacji, który może  zaproponować wykonawca w przetargu, wynosi 31 miesięcy. Liczony będzie  od daty zawarcia umowy.

Kalendarium

15 stycznia 2015 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej, od której były odwołania.  - została podpisana umowa z wykonawcą na projekt budowlany i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

10 sierpnia 2017 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej reformatoryjnej

28 grudnia 2018 r. - złożenie wniosku o decyzję ZRID

4 września 2019 r. - dokumentacja przetargowa wysłana została do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

9 września 2019 r. - przetarg został ogłoszony na portalu zakupowym GDDKiA

GDDKiA

Wyświetlenia: 120

LINK Sp. z o.o. rozpoczyna testy pojazdu FORD F-MAX Low Liner

20.09.2019

Życie ma pierwszeństwo! Edukujemy na rzecz korytarzy życia na drogach!

23.09.2019

Więcej nietrzeźwych za kierownicą [Wakacyjny raport]

11.09.2019

Warszawa wciąż bije rekordy w podaży i popycie biur

23.08.2019

Scania R450 z nagrodą „Master Truck of the Year 2019”

18.09.2019

Niskie napięcie, wysoka wydajność

28.08.2019
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Nowe stacje w sieci LOTOS

5.09.2019

Bosch Engineering i Knaus Tabbert prezentują inteligentny system elektryczny 48 V do przyczep kempingowych

4.09.2019

150 mln zł na zadania drogowe w 6 województwach

3.09.2019

Rynek motoryzacyjny po wprowadzeniu nowych norm emisji CO₂ i samochodów elektrycznych

27.09.2019

Foksal 13/15: najpiękniejsze kamienice w Warszawie znów zachwycają

11.09.2019

Franke rozwija się w Adgar Park West

1.10.2019