Jest zgoda na realizację S7 Moczydło – Miechów!

Jest zgoda na realizację S7 Moczydło – Miechów!

2.10.2019
Czas czytania ok. 3 minut

Wojewoda małopolski wydał wczoraj, 01 października decyzję zezwalającą na budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica województw) - węzeł Miechów (z węzłem) z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Pozwala to na rozpoczęcie prac, gdy zakończy się procedura wyboru wykonawcy.

Przetarg na przygotowanie projektu wykonawczego i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło - Miechów został ogłoszony 9 września 2019 r. Ze względu na duże zainteresowanie wykonawców  zmieniliśmy termin składania ofert został na 29 października 2019 r. Potencjalni wykonawcy muszą mieć czas na na przygotowanie  profesjonalnych i dobrze sklalkulowanych ofert.

Zakres zadań wykonawcy

Wykonawca musi dokończyć projekt wykonawczy  dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 18,7 km, na odcinku  Moczydło - Miechów wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą  infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Ważna droga ekspresowa

Ważna i oczekiwana droga ekspresowa S7 na  odcinku Moczydło - Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie  jezdnie, po dwa pasy ruchu, z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły  drogowe Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o  długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla  zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i
Giebułtów, w gminie Książ Wielki.

Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg  kolidujących z drogą ekspresową i dodatkowo powstaną drogi dojazdowe,  obsługujące tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną przepusty o funkcjach hydrologicznych,
hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną dróg i pod  zjazdami, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Powstanie system  odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa,  urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne)  oraz urządzenia ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne i przeciw olśnieniowe. Będzie też nowa infrastruktura dla potrzeb obiektów  zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym sieci elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacja deszczowa wraz z  urządzeniami podczyszczającymi i inne.

S7 z północy do Krakowa

Odcinek S7 Moczydło - Miechów jest częścią ponad 55-kilometrowego odcinka S7 od granicy województw świętokrzyskiego i  małopolskiego do Krakowa, który został podzielony na mniejsze odcinki  realizacyjne: Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma, Widoma -  Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska). Droga ekspresowa stanowić  będzie jednocześnie obwodnice dla 3 miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Termin realizacji robót

Zgodnie z ogłoszonym przetargiem prace  projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na  użytkowanie dla odcinka Moczydło - węzeł Miechów powinny zostać  ukończone w terminie nie dłuższym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem te okresy  będą jednak wliczane. Minimalny termin realizacji, który może  zaproponować wykonawca w przetargu, wynosi 31 miesięcy. Liczony będzie  od daty zawarcia umowy.

Kalendarium

15 stycznia 2015 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej, od której były odwołania.  - została podpisana umowa z wykonawcą na projekt budowlany i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

10 sierpnia 2017 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej reformatoryjnej

28 grudnia 2018 r. - złożenie wniosku o decyzję ZRID

4 września 2019 r. - dokumentacja przetargowa wysłana została do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

9 września 2019 r. - przetarg został ogłoszony na portalu zakupowym GDDKiA

GDDKiA

Wyświetlenia: 349

Bez smaru miedzianego w układzie hamulcowym pojazdów użytkowych

18.05.2020

Praca zdalna: jakie prawa i obowiązki mają pracownik i pracodawca

8.04.2020

Uruchomiliśmy przetarg na dzierżawę dwóch Zespołów Nieruchomości zlokalizowanych na A1 i A4

18.05.2020

Zatwierdzono Science Based Targets dla Scania

30.04.2020

Koronawirus nie wpłynął na ceny OC

2.04.2020

Co, poza COVID19, wstrzymuje inwestycje mieszkaniowe

17.04.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Grupa ROBYG zakontraktowała 588 lokali w Q1 2020

8.04.2020

Na A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica została wykonana w całości warstwa ścieralna

30.04.2020

EFL daje kolejne narzędzie wsparcia dla Klientów. Nawet 6 miesięcy przerwy w spłacie kapitału bez opłat manipulacyjnych

30.03.2020

Nowy numer "Magazynu Solaris" jest już dostępny

15.04.2020

Wybudujemy oświetlenie drogowe na A1 na wysokości Częstochowy

3.04.2020

Pułapki kryterium przychodowego. Będzie strata, ale ZUS płacić trzeba

9.04.2020