Energobaltic z nowymi koncesjami do 2030 roku

Energobaltic z nowymi koncesjami do 2030 roku

4.10.2019
Czas czytania ok. 2 minut

Urząd Regulacji Energetyki przedłużył spółce Energobaltic, należącej do LOTOS Petrobaltic, koncesje na prowadzoną przez nią działalność na kolejnych  jedenaście lat, do 31 grudnia 2030 r. Firma zajmuje się  zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej  wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego.

Zgodnie  przepisami ustawy Prawo energetyczne, na 18 miesięcy przed upływem  terminu obowiązywania przyznanych w 2002 r. koncesji WCC, PCC i WEE, na  podstawie których Energobaltic prowadzi swoją działalność, spółka  wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskami o  przedłużenie tych koncesji i zmianę terminów ich ważności do 31 grudnia  2030 r. Wymagana dokumentacja została złożona 14 czerwca 2019 r., a  pozytywne decyzje zostały wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki 27 sierpnia i 3 września 2019 r.

- Dzięki starannemu przygotowaniu\, złożone w Oddziale Terenowym URE w Gdańsku  wnioski\, mimo swej złożoności i konieczności sporządzenia związanych z  nimi dziesiątków dokumentów\, nie wymagały dalszych uzupełnień i  dodatkowych wyjaśnień\, co zwykle ma miejsce i wydłuża postępowanie  administracyjne o wiele miesięcy – mówi z zadowoleniem Przemysław Jaworski, prezes Zarządu Energobaltic Sp. z o.o.  - W tym przypadku, już po niespełna 3 miesiącach, Energobaltic Sp. z o.o.  otrzymała nowe koncesje, dzięki którym będzie mogła prowadzić swoją  działalność związaną z wytwarzaniem ciepła, jego przesyłem i dystrybucją oraz wytwarzaniem energii elektrycznej przez kolejne 11 lat – dodaje.

Energobaltic to unikalny zakład zarówno w Polsce, jak i w Europie. W  Elektrociepłowni Władysławowo spółka wytwarza z gazu odpadowego energię  elektryczną, cieplną, LPG i kondensat gazowy. Wymienione produkty  powstają w procesie zagospodarowania gazu towarzyszącego wydobyciu ropy  naftowej na Morzu Bałtyckim w morskiej kopalni ropy na złożu B3, a  wkrótce także ze złoża B8.

Wytwarzane w elektrociepłowni ciepło trafia na rynek lokalny, do odbiorców  indywidualnych i instytucjonalnych. Energia elektryczna jest sprzedawana przedsiębiorstwu energetycznemu. Produkty gazowe, LPG i KGN są  sprzedawane na podstawie umów zawartych z Grupą LOTOS.  Energobaltic Sp. z o.o. zajmuje się zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego  ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego.

Wyświetlenia: 393

Fracht FWO – kolejne dostawy wyposażenia elektrowni wiatrowych z Polski do USA

2.05.2020

Ostatnia umowa na budowę trasy S5 w woj. kujawsko-pomorskim

27.04.2020

Co, poza COVID19, wstrzymuje inwestycje mieszkaniowe

17.04.2020

Koronawirus - Czy w sklepach zabraknie żywności?

28.03.2020

Najefektywniej jak to tylko możliwe

27.04.2020

Mercedes-Benz wspiera KINO 2020, czyli Pierwszy Festiwal Filmów w Czasie Kwarantanny

7.05.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Podsumujemy zimę 2019/2020 i wyjaśnimy, o co chodzi w utrzymaniu dróg

6.05.2020

Grupa Selena – nowy członek zarządu

15.05.2020

Pierwszy w Polsce zestaw przestrzenny Scania na LNG

6.05.2020

Z Circle K podziękujesz swoim bohaterom

15.05.2020

GEFCO i AUTO1.com rozwijają logistykę samochodów używanych

22.05.2020

#Koronawirus - Rząd roztrwonił pieniądze, które dziś powinny wspomóc obywateli w kryzysie

30.03.2020