Aktualizacja wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Aktualizacja wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

10.10.2019
Czas czytania ok. 2 minut

Zakończono kolejny etap prac związanych z ustandaryzowaniem dokumentacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

3 października br. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podpisał Zarządzenie nr 32 w sprawie wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, którego wdrożenie wynikało z potrzeby standaryzacji dokumentów  technicznych w GDDKiA. Przy tej okazji przeprowadzono również  aktualizację zapisów technicznych do obowiązujących uregulowań prawnych.

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB), jako  dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót na  drogach krajowych, stanowią podstawę opracowania Specyfikacji  Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Wzorcowe  WWiORB zostały opracowywane przez właściwe, merytorycznie komórki organizacyjne centrali GDDKiA (Departament Przygotowania i Realizacji  Inwestycji, Departament Zarządzania Siecią Dróg, Departament Technologii Budowy Dróg, Zespół do spraw Środowiska oraz Zespół do spraw  Nieruchomości) we współpracy z oddziałami oraz laboratoriami drogowymi  GDDKiA.

Tym samym po wejściu w życie przedmiotowego zarządzenia GDDKiA  dysponuje dokumentacją techniczną uwzględniającą m.in. zmiany  rozporządzeń w sprawie:

  • warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
  • przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Bardzo ważny i warty podkreślenia jest fakt, że podczas prac nad  aktualizacją WWiORB uwzględniono uwagi zgłoszone przez przedstawicieli  branży budowlanej oraz środowisko naukowe. Tak przyjęty w GDDKiA tryb  opracowywania dokumentów technicznych gwarantuje ujęcie dobrych praktyk  wypracowanych podczas realizacji kontraktów drogowych.

W GDDKiA nadal trwają prace nad kolejnymi wzorcowymi Warunkami  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla najważniejszych asortymentów  realizowanych robót, w tym dla robót mostowych  - https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34933/WWiORB-y-mostowe-do-opiniowania.

Opracowane wzorcowe WWiORB, wraz ze zniesieniem sztywnego wymogu określenia technologii wykonania nawierzchni i pozostawieniem tego wyboru branży, pozwoli na jeszcze większą standaryzację wykorzystywanych materiałów, typizację sposobów prowadzenia czy rozliczania wykonanych prac. Podjęte działania ułatwią analizę opisu przedmiotu zamówienia orazograniczą rozbieżności w podejściu oddziałów GDDKiA do danych asortymentów robót.

Wzorcowe WWiORB wraz z informacjami o sposobie przekazywania do nich ewentualnych uwag zamieszczono na stronie https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne.

Dodatkowe informacje: www.gddkia.gov.pl
Wyświetlenia: 310

Dane w firmach produkcyjnych – nieodkryty potencjał biznesowy

18.12.2019

Ciężki dzień dla PETRONAS Team De Rooy IVECO w 8. etapie rajdu Dakar 2020

15.01.2020

Czy dobre opony mogą uratować życie?

8.12.2019

Znamy już wszystkich wykonawców zainteresowanych budową S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem

29.11.2019

Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?

22.11.2019

Dachser inwestuje 9,5 mln euro w rozbudowę oddziału

28.11.2019
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Rok 2019 był lepszy, niż się spodziewano. Ale spowolnienie gospodarcze nas nie ominie

10.01.2020

Zespół PETRONAS De Rooy IVECO u progu pierwszej dziesiątki podczas drugiego etapu rajdu Dakar 2020

9.01.2020

Nowy Mercedes-Benz GLE Coupe już w sprzedaży w Polsce

9.12.2019

Starsze auto, tańsze OC? Najnowsze badanie twórców Yanosika

30.12.2019

Mark Richardson wesprze Dział Doradztwa Inwestycyjnego w Colliers International

13.01.2020

Wczoraj odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych na zamkniętym jeszcze odcinku S5!

10.12.2019