Aktualizacja wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Aktualizacja wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

10.10.2019
Czas czytania ok. 2 minut

Zakończono kolejny etap prac związanych z ustandaryzowaniem dokumentacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

3 października br. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podpisał Zarządzenie nr 32 w sprawie wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, którego wdrożenie wynikało z potrzeby standaryzacji dokumentów  technicznych w GDDKiA. Przy tej okazji przeprowadzono również  aktualizację zapisów technicznych do obowiązujących uregulowań prawnych.

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB), jako  dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót na  drogach krajowych, stanowią podstawę opracowania Specyfikacji  Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Wzorcowe  WWiORB zostały opracowywane przez właściwe, merytorycznie komórki organizacyjne centrali GDDKiA (Departament Przygotowania i Realizacji  Inwestycji, Departament Zarządzania Siecią Dróg, Departament Technologii Budowy Dróg, Zespół do spraw Środowiska oraz Zespół do spraw  Nieruchomości) we współpracy z oddziałami oraz laboratoriami drogowymi  GDDKiA.

Tym samym po wejściu w życie przedmiotowego zarządzenia GDDKiA  dysponuje dokumentacją techniczną uwzględniającą m.in. zmiany  rozporządzeń w sprawie:

  • warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
  • przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Bardzo ważny i warty podkreślenia jest fakt, że podczas prac nad  aktualizacją WWiORB uwzględniono uwagi zgłoszone przez przedstawicieli  branży budowlanej oraz środowisko naukowe. Tak przyjęty w GDDKiA tryb  opracowywania dokumentów technicznych gwarantuje ujęcie dobrych praktyk  wypracowanych podczas realizacji kontraktów drogowych.

W GDDKiA nadal trwają prace nad kolejnymi wzorcowymi Warunkami  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla najważniejszych asortymentów  realizowanych robót, w tym dla robót mostowych  - https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34933/WWiORB-y-mostowe-do-opiniowania.

Opracowane wzorcowe WWiORB, wraz ze zniesieniem sztywnego wymogu określenia technologii wykonania nawierzchni i pozostawieniem tego wyboru branży, pozwoli na jeszcze większą standaryzację wykorzystywanych materiałów, typizację sposobów prowadzenia czy rozliczania wykonanych prac. Podjęte działania ułatwią analizę opisu przedmiotu zamówienia orazograniczą rozbieżności w podejściu oddziałów GDDKiA do danych asortymentów robót.

Wzorcowe WWiORB wraz z informacjami o sposobie przekazywania do nich ewentualnych uwag zamieszczono na stronie https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne.

Dodatkowe informacje: www.gddkia.gov.pl
Wyświetlenia: 144

Morskie Centrum Produkcyjne w drodze na złoże B8

23.09.2019

DSV finalizuje przejęcie Panalpiny

23.08.2019

Rząd obiecuje, pracodawca musi płacić

4.10.2019

Drogi szybkiego ruchu w Europie - Polska w pierwszej piątce

13.09.2019

10 start-upów w II edycji programu Colliers Proptech Accelerator

2.10.2019
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Volvo Trucks umacnia swoją obecność w Europie

26.08.2019

Ponad 12 mln nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce

12.09.2019

GDDKiA przygotowana do sezonu zimowego

16.10.2019

Porozumienia branżowe potrzebne w Prawie Pracy

16.09.2019

Rusza drugi przetarg na A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce

25.09.2019

Ostrów Wielkopolski z sześcioma nowymi autobusami elektrycznymi

1.09.2019