GDDKiA przygotowana do sezonu zimowego

GDDKiA przygotowana do sezonu zimowego

16.10.2019
Czas czytania ok. 4 minut

Kilka tysięcy osób będzie pracować w trakcie  sezonu zimowego przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg krajowych,  za które odpowiada GDDKiA. Do ich dyspozycji będzie około 2400 pojazdów, m.in. pługi, solarki, czy pługi wirnikowe, a także 289 magazynów soli o łącznej pojemności ok. 436 tys. ton. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje prawie 17 700 km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg  serwisowych, to już blisko 20 000 km). Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie  śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu.
Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze  przetargów, z którymi oddziały GDDKiA zawarły umowy na utrzymanie całej  sieci.

Przewidujemy, że sezonie zimowym 2019/2020 do zimowego utrzymania zużytych może zostać:

 • 490 tys. ton soli drogowej,
 • 2,4 tys. ton chlorku wapnia,
 • 47 tys. ton materiałów uszorstniających.

Cała sieć dróg krajowych w sezonie 2019/2020 będzie utrzymywana w okresie zimowym w następujących standardach:

 • w standardzie I - około 4,7 tys. km
 • Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami  utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po  ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
 • w standardzie II - około 11,0 tys. km
 • Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami  utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4  godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nie  utrudniającej ruchu może występować do 6 godz.

Szczegóły dotyczące standardów zimowego utrzymania dróg krajowych  opisane są w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i  Autostrad:

Plan zimowego utrzymania zakłada objęcie jednolitymi standardami  zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych  standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego. W przypadkach  długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne,  niweczących efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być utrudnione, a co za tym idzie mogą  zdarzyć się jednostkowe przypadki odstępstwa od przyjętych standardów  ZUD.

Informacje o warunkach ruchu po drogach krajowych

W GDDKiA działają Punkty Informacji Drogowej , które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je ich użytkownikom oraz mediom. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej GDDKiA www.gddkia.gov.pl w zakładce „Serwis dla kierowców”. Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111.

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu. Dla potrzeb operacyjnych na sieci dróg krajowych zainstalowano ok. 1000 kamer oraz ok. 550 stacji meteorologicznych.

Z urządzeń tych pozyskiwane są następujące dane:

 • podgląd na drogi krajowe,
 • pomiar temperatury i wilgotności powietrza,
 • pomiar temperatury nawierzchni,
 • pomiar siły i kierunku wiatru.

Kierowco - chcesz przejechać - przepuść

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę, bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak policja czy służba zdrowia niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

Dlatego apelujemy o przepuszczanie takich pojazdów. Utrudnianie im pracy np. poprzez nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg.

GDDKiA

Wyświetlenia: 153

Nowy serwis Scania w Mławie

26.09.2019

Radosław Woźniak prezesem Europejskiego Funduszu Leasingowego

27.09.2019

Bank Pocztowy coraz bardziej cyfrowy – właśnie wprowadził Apple Pay

3.10.2019

Nowe wersje silnikowe dostępne w polskiej gamie

26.09.2019

Otwarcie zamówień na Mercedes-Benz A 250 e z hybrydowym napędem plug-in

15.11.2019

Dolny Śląsk potrzebuje spójnego i funkcjonalnego układu komunikacyjnego

6.11.2019
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Zimowy przewodnik Continental dla flot ciężarowych na sezon 2019/2020

27.09.2019

Powstają nowe punkty nadań i odbioru przesyłek kurierskich. DHL Parcel ma już ponad 7000 lokalizacji i tylko w tym roku uruchomi w sumie 1000 nowych

1.10.2019

ID Logistics utrzymuje wysokie tempo wzrostu w III kwartale 2019

4.11.2019

Dachser i Ochsner: tworząc przyjemny klimat

2.10.2019

Polska Strefa Inwestycji – pierwsze podsumowania

21.10.2019

Jest decyzja ZRID dla obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13

27.09.2019