Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla S1 w Dąbrowie Górniczej!

Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla S1 w Dąbrowie Górniczej!

28.10.2019
Czas czytania ok. 2 minut

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, a także wsparcie dla zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane.

Przewidziana do wykonania dokumentacja wynika z konieczności dostosowania konstrukcji drogi do obciążenia 115 kN/oś oraz podniesienia nośności obiektów mostowych w ciągu drogi do klasy obciążenia A.

Na odcinku drogi objętym zamówieniem do przebudowy należy przewidzieć przebudowę wiaduktów w ciągu S1 w celu podniesienia ich klasy nośności oraz remont wiaduktu nad S1 w ciągu ulicy Laski. W zakresie zamówienia należy również przewidzieć do przebudowy (odbudowy) odwodnienie, skrzyżowania łącznic węzła z ul. Piłsudskiego, przebudowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego.

W ramach zamówienia wykonane mają być m.in.:

- opracowania koncepcyjne: propozycja rozwiązań drogowych oraz rozwiązań konstrukcji obiektów inżynierskich,

- materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- projekt budowlany,

- materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID,

- projekt wykonawczy,

- dokumentacja przetargowa.

Wykonawca dokumentacji uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędne do realizacji przedsięwzięcia uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, w tym m. innymi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawne oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej zajmie się biuro projektowe Mosty Katowice Sp. z o. o., które wykona tą usługę za 1 230 000,00 zł (brutto).

Wymagane parametry techniczne:

- klasa techniczna drogi: S

- prędkość projektowa zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przekroje poprzeczne: 2 x 2 pasy ruchu

- szerokość pasa ruchu: 3,50 m

- szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m

- dopuszczalne obciążenia nawierzchni: 115 kN/oś.

Nazwa zadania

Rozbudowa drogi ekspresowej S1 w m. Dąbrowa Górnicza - jezdnia lewa i prawa.

Lokalizacja odcinka

Dąbrowa Górnicza, od km 530+480 do km 533+200, długość odcinka 2,72 km.

Termin realizacji usługi

Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminach:

  • 13 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych,
  • 8 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
  • 86 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego

GDDKiA

Wyświetlenia: 426

Bridgestone i Microsoft wprowadzają inteligentny system monitorowania opon

3.07.2020

Jeszcze więcej elektrycznych Solarisów w Katowicach

22.06.2020

Ruch na DK1 na wysokości Bogusławic przywrócony

3.07.2020

GDDKiA - Tarcza 4.0 a kontrakty drogowe

1.07.2020

ID Logistics już zarządza nowym centrum dystrybucyjnym Lindt&Sprüngli w Grodzisku Mazowieckim

30.06.2020

Cały kompleks biurowy Silesia Business Park w rękach filipińskiego inwestora

3.06.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Liczba mandatów z fotoradarów wzrosła o 66%

4.06.2020

Robotyzacja przyspieszy w branży spożywczej i logistycznej o połowę. Koronawirus motorem napędowym

2.06.2020

Grupa Selena – wizyta Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładzie Libra

9.06.2020

DBK Rental dostarcza pojazdy komunalne Scania dla ENERIS

22.06.2020

Północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla z decyzją ZRID

8.06.2020

Projekt „Polimery Police” z umowami potwierdzającymi pełne finansowanie

2.06.2020