Podsumowujemy sezon budowlany i prezentujemy plany na przyszłość!

Podsumowujemy sezon budowlany i prezentujemy plany na przyszłość!

29.11.2019
Czas czytania ok. 4 minut

Po raz drugi w tym roku spotkaliśmy się z przedstawicielami branży budowlanej, wykonawcami realizującymi nasze inwestycje jak i stowarzyszeniami branżowymi. Celem spotkania, w którym wziął również udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, była rozmowa o realizowanych i planowanych inwestycjach.

  • Sytuacja na rynku budowy dróg krajowych. Podsumowanie i plany
  • Odpowiedzialny inwestor i profesjonalny, rzetelny Wykonawca szansą na realizację planów
  • Nowa formuła PPP już wkrótce

Przez ostatnie kilka miesięcy został wykonany pewien wspólny plan GDDKiA i wykonawców. Skutecznie udało się zrealizować jego założenia. Skuteczność to nie tylko liczby i kilometry ale również decyzyjność. Zarówno jeśli chodzi o zamawiającego jak i rzetelność oraz odpowiedzialność ze strony wykonawców.

Oczekujemy rzetelnej pracy, dobrego weryfikowania składanych ofert i personelu, który ma doświadczenie, a nie uczy się dopiero na budowie - podkreślał na spotkaniu Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. - Nie chcemy odstępować od umów.

Podejmowanie takich trudnych decyzji to odpowiedzialność inwestora. Rolą GDDKiA jest realizowanie kontraktów, ich monitorowanie i reagowanie. Dotyczy to przypadków gdy wykonawca nie daje rękojmi prawidłowej realizacji inwestycji, żąda wynagrodzenia wykraczającego poza zapisy umowne lub dozwolone obowiązującymi przepisami zmiany tego wynagrodzenia. Odstąpienie od umowy jest dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ostatecznością, ale w pewnych sytuacjach jest konieczne, aby można było zrobić kolejny krok by zrealizować inwestycję.

Wiąże się to zwykle z potrzebą pilnego przygotowania postępowania na wybór nowego wykonawcy. Wykonaniem dokładnej inwentaryzacji placu budowy, zabezpieczenia wykonanych już prac, które mogłyby zostać zniszczone w trakcie trwania przetargu. Jednak nieprzestrzeganie umów wiąże się z konsekwencjami, dlatego w tym roku GDDKiA podejmowała i takie decyzje.

Zaliczka na zakup maszyn…

Obowiązkiem wykonawcy na etapie postępowania przetargowego jest przygotowanie i złożenie przemyślanych, dobrze skalkulowanych ofert oraz deklaracja realnych możliwości realizacji zadania. Zarówno pod kątem kadrowym i jak i sprzętowym.

Jeśli wykonawcy deklarują swój potencjał dotyczący personelu i sprzętu to muszą potrafić się nim wykazać. W rzeczywistości bywa z tym różnie, a spotykamy się także z oczekiwaniami zwiększenia wysokości zaliczki na zakupy maszyn - mówił dyrektor Żuchowski

Zmiany wprowadzone. Usprawnienia funkcjonują

Rolą odpowiedzialnego inwestora jest bieżąca analiza i odpowiednia reakcja na zmiany, jakie zachodzą na rynku. Reagujemy i w tym roku wprowadziliśmy wiele zmian i usprawnień w procesie realizacji inwestycji. Między innymi od połowy 2019 r., mając na uwadze dynamiczną sytuację gospodarczą oraz rynek robót drogowych, stosujemy zmodyfikowane kryteria. Dla zwiększenia konkurencyjności daliśmy wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują w technologii betonowej lub bitumicznej. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu może zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.

Inicjując wiosną spotkania z branżą deklarowałem wprowadzenie zmian w podejściu GDDKiA do przetargów. Pierwsze efekty już mamy. To między innymi zmiany kryteriów na A18, zezwolenie wykonawcy na wybór rodzaju nawierzchni na S7 i S61, optymalizacja procedur przetargowych - wyliczał Generalny Dyrektor Tomasz Żuchowski.

W realizacji ponad 1000 km!

Obecnie realizujemy 93 zadania o łącznej długości 1115 km i wartości 37,3 mld zł. Do końca 2020 roku planujemy oddać do użytku ok. 30 zadań o łącznej długości ok. 340 km.

Przyszłość i plany. Duży portfel zamówień

Ogłosiliśmy już 11 przetargów na realizację, a do końca przyszłego roku planujemy jeszcze 43 zadania. Kolejnych 15 przetargów przygotowujemy do ogłoszenia. Oprócz budowy nowych odcinków dróg będziemy również w latach 2020-2026 ogłaszać ok. 220 zadań w ramach działań na istniejącej sieci dróg. Przygotowywany jest również Program Budowy Obwodnic na lata 2020-2030.

Nowa formuła PPP

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do realizacji zadań inwestycyjnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Pierwszym projektem wytypowanym do tej formuły będzie budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT) będzie odcinkiem dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 32,7 km. W ramach inwestycji przewidziano również budowę obwodnicy Żukowa (droga w klasie GP) o długości 6,6 km. Jeszcze w 2020 r. planujemy rozpisanie przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie zaprojektowanie i wybudowanie OMT w ciągu 48 miesięcy od podpisania umowy i utrzymywanie jej przez kolejne 26 lat. W zamian partner prywatny będzie otrzymywał z budżetu państwa tzw. opłatę za dostępność.

GDDKiA

Wyświetlenia: 401

Rynek biurowy w obliczu koronawirusa

31.03.2020

Jak w trudnym czasie pozyskiwać zlecenia i optymalizować działalność firmy transportowej?

24.04.2020

IVECO zapewnia serwis i obsługę pojazdów, wspierając branżę transportową

8.04.2020

E-commerce i logistyka jednymi z beneficjentów koronawirusa

8.04.2020

Dachser Polska w akcji „#Dwie Godziny dla Człowieka”

15.05.2020

Budowa terminala LNG małej skali w Gdańsku wchodzi w kolejny etap

20.05.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Nowa opona MICHELIN Agilis 3 – trwała, bezpieczna i przyjazna środowisku

24.04.2020

Jak i czym bezpiecznie dezynfekować auto, by mu nie zaszkodzić?

3.04.2020

Dachser: w 14 dni pociągiem przez Polskę do Chin dla BASF

15.04.2020

Fracht FWO – kolejne dostawy wyposażenia elektrowni wiatrowych z Polski do USA

2.05.2020

Kuehne + Nagel otwiera we włoskiej Weronie nowoczesny magazyn wina i napojów spirytusowych

25.05.2020

#Koronawirus - Jak zmieni się nasze życie zawodowe i gospodarcze po pandemii?

5.05.2020