Najkorzystniejsze oferty na S11 Koszalin-Bobolice zostały wybrane!

Najkorzystniejsze oferty na S11 Koszalin-Bobolice zostały wybrane!

30.11.2019
Czas czytania ok. 2 minut

Dokonaliśmy wyboru ofert najkorzystniejszych w przetargach na zaprojektowanie i budowę 3 odcinków drogi S11 Koszalin-Bobolice o łącznej długości 47,7 km. Kontynuowanie tych przetargów było możliwe dzięki zwiększeniu finansowania inwestycji przez Ministerstwo Infrastruktury o 252,7 mln złotych.

Wybrane oferty dotycza trzech odcinków S11:

  • Odcinek Koszalin – Zegrze Pomorskie (dł. 16,8 km): Budimex S.A., wartość oferty 579,81 mln złotych
  • Odcinek Zegrze Pomorskie – Kłanino (węzeł Koszalin Południe) - (dł. 19,28 km): Mostostal Warszawa S.A., wartość oferty 478,3 mln złotych
  • Odcinek Kłanino (węzeł Koszalin Południe) – Bobolice (dł. 11,6 km): PBDiM Kobylarnia S.A. i Mirbud S.A., wartość oferty 450 mln złotych

Przed zawarciem umów

Pozostali oferenci mogą w ciągu 10 dni odwołać się od wyboru oferty najkorzystniejszej do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Postępowania będą musiały również przejść kontrolę uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dodatkowo w przypadku odcinków Koszalin-Zegrze Pomorskie i Kłanino (węzeł Koszalin Południe)-Bobolice jeden z wykonawców złożył skargę do sądu na wyrok KIO dotyczący wcześniejszego wykluczenia z przetargu.

36 miesięcy na zakończenie

Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym 17 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej). Zakładamy zakończenie realizacji tego odcinka S11 w 2023 roku.

Dwie jezdnie i węzły drogowe

Inwestycja polegać będzie na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Koszalin – Bobolice o długości 47,7 km. W ramach zadania powstaną 4 nowe węzły drogowe, a węzeł Koszalin Zachód budowany w ramach obwodnicy Koszalina i Sianowa zostanie rozbudowany. Nowa trasa w większości będzie poprowadzona nowym przebiegiem, w oddaleniu od obecnej DK11. Ten odcinek umożliwi całkowite ominięcie Koszalina, włączając się w budowaną obwodnicę Koszalina i Sianowa na węźle Koszalin Zachód. Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z szeregu miejscowości przy obecnej DK11. Nowa S11 znacząco usprawni dojazd nad Morze Bałtyckie i skomunikowanie Pomorza Środkowego z resztą Polski.

GDDKiA

Wyświetlenia: 435

INPOST wprowadza usługę podaj dalej

6.05.2020

GDDKiA - Najkorzystniejsza oferta w przetargu na północną jezdnię węzła Szczecin Kijewo wybrana

24.04.2020

Konserwacja opon w okresie kwarantanny

24.04.2020

Epidemia nie ominie firm budowlanych. Najbardziej ze wszystkich branż obawiają się one tego, co będzie w II kwartale

29.04.2020

#Koronawirus - Czego potrzebują przedsiębiorcy podczas kryzysu?

31.03.2020

Sezonowa wymiana opon dozwolona w trakcie pandemii koronawirusa

10.04.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Zostań w Domu, Ożywienie i Nowa Normalność- Prologis analizuje odporność klientów nieruchomości logistycznych w poszczególnych branżach podczas COVID-19

5.05.2020

LOTOS włącza się w akcję transportu sprzętu medycznego

8.04.2020

Korzystając z MOP, pamiętaj o higienie rąk

31.03.2020

Akcja #pomagamypomagać okiem warsztatów

6.05.2020

Ule SEGRO wśród Dobrych Praktyk 2019

4.05.2020

Koronawirus nie wpłynął na ceny OC

2.04.2020