DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności

10.01.2020
Czas czytania ok. 3 minut

DPD Polska nawiązała współpracę z Federacją Polskich Banków Żywności. Firma kurierska zapewni partnerowi wsparcie logistyczne podczas realizowania projektów Federacji.

W Polsce marnowanych jest rocznie aż 9 mln ton żywności. Tę tendencję potwierdziło badanie opublikowane przez Federację Polskich Banków Żywności, które wskazało, że 42% Polaków przyznaje się do wyrzucania żywności[1]. Zjawisko to nasila się szczególnie w okresie Bożego Narodzenia. Co dziesiąty Polak szacuje, że po świętach w jego gospodarstwie domowym zmarnuje się aż ponad 2 kg żywności[2] . To właśnie z tym zjawiskiem mierzą się Banki Żywności.

Federację Polskich Banków Żywności tworzy 31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Do zadań tych organizacji pozarządowych należy przede wszystkim ratowanie żywności i przekazywanie jej instytucjom pomocowym, takim jak domy samotnej matki, noclegownie czy domy dziecka. Dużą część odbieranej w ten sposób żywności stanowią produkty z krótkim terminem przydatności lub wadliwie opakowane, ale wciąż dobre jakościowo. Banki Żywności zajmują się także edukacją w zakresie niemarnowania jedzenia, ucząc m.in. o konsekwencjach wyrzucania żywności oraz promując postawy przeciwdziałające marnowaniu. Chcąc pomóc im w codziennej pracy, firma DPD Polska nawiązała współpracę w zakresie partnerstwa logistycznego z Federacją Polskich Banków Żywności, w ramach którego pomaga organizacji m.in. w przesyłaniu dokumentów czy transporcie materiałów edukacyjnych.

- DPD Polska w ramach działań społecznej odpowiedzialności biznesu włącza się w liczne inicjatywy, które mają na celu zarówno pomoc potrzebującym, jak i promowanie postaw Less Waste, a także współdzielenia. Cieszymy się, że możemy wspomagać organizację, która na co dzień walczy z niedożywieniem poprzez ograniczanie marnowania żywności – komentuje Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska.

DPD dokłada starań, by wzmacniać świadomość wyzwań cywilizacyjnych związanych z nierównościami i marnowaniem zasobów. W ramach partnerstwa Federacja Polskich Banków Żywności przeprowadzi na rzecz DPD działania edukacyjne na temat racjonalnego gospodarowania żywnością w codziennym życiu i ograniczania zjawiska marnowania jedzenia.

W ramach postulatu „Bliżej społeczności” firma kurierska powołała do życia Fundację DPD Polska, która wspiera kurierów i przewoźników oraz ich rodziny w potrzebie. W 2019 roku przeprowadziła spektakularną pod względem efektów akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych dla Fundacji DKMS. Jest także partnerem logistycznym startupu UbraniaDoOddania.pl (https://www.ubraniadooddania.pl/). Od lat wspiera Fundację Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki przy organizacji projektu integracyjnego dla osób z dysfunkcją wzroku. Pomaga również małym podopiecznym szpitali i domów dziecka, włączając się w liczne akcje charytatywne.

DPD Polska realizuje także lokalne projekty CSR, angażując do tego swoich pracowników i współpracowników, w miejscowościach, w których mieszkają. Mogą oni zgłaszać inicjatywy, które po spełnieniu określonych warunków otrzymują wsparcie finansowe.

DPD Polska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Federacja Polskich Banków Żywności, Raport „Nie marnuj jedzenia 2019“

[2] Badanie zostało zrealizowane w dniach 26-28.11.2018 przez agencję SW Research na zlecenie Tesco Polska na reprezentatywnej grupie 1017 Polaków powyżej 18 roku życia metodą wywiadów online (CAWI).

Wyświetlenia: 180

Loconi Intermodal zapowiada przewóz rekordowej liczby kontenerów w 2019 roku

10.12.2019

Solaris i Politechnika Poznańska pracują nad zaawansowanym systemem wsparcia kierowcy

15.01.2020

CEVA Logistics regionalnym operatorem logistycznym Ideal Standard

5.12.2019

Orsay z nowymi powierzchniami magazynowymi w Bielanach Wrocławskich

26.11.2019

Innowacje miejskie DPDgroup poprawiają komfort życia

29.11.2019

Czym jest dobra reputacja przewoźnika?

30.12.2019
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Valeo Safe Side - system monitorowania martwego pola

10.12.2019

Wschodzące rynki magazynowe atrakcyjniejsze dla inwestorów?

11.12.2019

Nowa wersja platformy Shell LubeAnalyst już dostępna

8.01.2020

Ostatnie prace przed przerwą zimową

10.12.2019

Słodko-gorzki etap rajdu dla zespołu PETRONAS Team de Rooy IVECO

13.01.2020

GDDKiA - Łączy nas krew, która ratuje życie. Podsumowujemy zbiórkę krwi z okazji jubileuszu 200 lat Centralnej Administracji Drogowej

13.01.2020