Wykonawca S16 Borki Wielkie - Mrągowo wybrany

Wykonawca S16 Borki Wielkie - Mrągowo wybrany

4.02.2020
Czas czytania ok. 2 minut

Wyłoniliśmy wykonawcę w ponownym przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo. Zadanie w terminie 36 miesięcy zrealizuje firma PORR S.A. za kwotę 625 887 983,37 zł. Jeśli nie będzie odwołań to po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będziemy mogli podpisać umowę. Według naszych szacunków może to nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

Jakie przyjęliśmy kryteria oceny ofert?

Do oceny ofert przyjęliśmy m.in. kryterium czasu realizacji kontraktu, które wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji inwestycji wynosi 36 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). W postępowaniu zastosowaliśmy jeszcze, oprócz czasu realizacji kontraktu, następujące kryteria oceny ofert: cena, przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające oraz konstrukcje wsporcze.

Dlaczego unieważniliśmy poprzedni przetarg?

Przypomnijmy, że poprzednie postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą planowaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty najkorzystniejszej wyniosła 708 648 065,00 zł, natomiast zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 604 970 252,08 zł.

S16 - kolejny etap rozbudowy

Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe. Przewiduje się również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych (ekranów akustycznych) oraz wykonanie nasadzeń.

Szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo

Budowa nowej drogi skróci czas przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców - wypadki, hałas, spaliny i wibracje. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2020-2023.

GDDKiA

Wyświetlenia: 356

Czy tryb wydawania pozwoleń na budowę mieszkań jest barierą dla branży

2.04.2020

S19 na terenie województwa podlaskiego ma podpisane Programy Inwestycji

11.02.2020

BM Reflex: Spada dynamika zmian cen paliw na stacjach

5.04.2020

15 lutego udostępniliśmy kierowcom węzeł Częstochowa Jasna Góra na A1

17.02.2020

Inter Cars w trosce o bezpieczeństwo swoich kierowców

20.03.2020

Ruch ciężki na typowym poziomie. Niewielkie spadki, ale i wzrosty

29.03.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Coraz więcej dróg, ale coraz mniej pracowników. Kto zbuduje polskie drogi w 2020 roku?

11.02.2020

Zerowy poziom emisji spalin w mieście oraz duży zasięg w trasie. DAF rozpoczyna testy drogowe CF Hybrid

10.03.2020

W 2020 Polskę czeka stabilny rozwój gospodarczy, ale również wiele wyzwań

17.02.2020

Jak uchronić firmę przed upadłością w czasach pandemii? Restrukturyzacja może uratować przedsiębiorstwo i zabezpieczyć majątek

23.03.2020

Grupa Fracht otwiera pierwszy oddział na Bliskim Wschodzie

9.03.2020

Rozmawiamy z branżą geologiczną

5.03.2020