582 mln zł na modernizację dróg krajowych

582 mln zł na modernizację dróg krajowych

25.03.2020
Czas czytania ok. 3 minut

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 10 programów inwestycji dla zadań na sieci dróg krajowych o łącznej wartości 582 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, budową przepustów i mostów na drogach krajowych, zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym oraz wyprowadzeniem nadmiernego ruchu drogowego z obszarów zabudowanych.

Zadania te będą realizowane w 7 województwach: lubuskim, opolskim, małopolskim, podlaskim, wielkopolskim, śląskim i zachodniopomorskim.

Województwo lubuskie

  • Rozbudowa DK 92 w pobliżu m. Wilkowo polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu nad PKP wraz z dojazdem

Zadanie polega na budowie nowego wiaduktu nad linią kolejową oraz likwidacji niebezpiecznego skrzyżowania poprzez zastąpienie go rondem.

Okres realizacji: 2023-2025

  • Rozbudowa DK 27 na odc. Wilkanowo – Zielona Góra

Zakres zadania obejmuje podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś, poszerzenie jezdni, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę oznakowania i urządzeń BRD.

Okres realizacji: 2022-2023

  • Rozbudowa DK 27 na odc. Świdnica – Wilkanowo

Zakres zadania obejmuje podniesienie nośności nawierzchni do 11,5 kN/oś., poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań, rozbudowę zatok, przebudowę istniejących przepustów, budowę kanału technologicznego oraz aktualizację oznakowania i urządzeń BRD.

Okres realizacji: 2024-2027

Województwo małopolskie

  • Rozbudowa DK 28 na odc. Nowy Sącz - Ropa

Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni drogi krajowej nr 28 o łącznej długości ok. 24,2 km do 11,5 kN/oś. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano przebudowę trzech skrzyżowań z drogami samorządowymi, pięciu obiektów mostowych, przepustów drogowych, poprawę parametrów urządzeń technicznych drogi, budowę i przebudowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, budowę pasów wyprzedzania, wykonanie kanału technologicznego, zatok autobusowych, przebudowę istniejących zjazdów i wzmocnienie korpusu drogi przez stabilizację osuwisk.

Okres realizacji: 2024–2027

  • Rozbudowa DK 28 na odc. Ropa – granica woj. małopolskiego

W ramach zadania przewidziano podniesienie nośności drogi krajowej nr 28 o długości 17,5 km do 11,5 t, przebudowę trzech obiektów mostowych, przebudowę przepustów, wykonanie kanałów technologicznych, budowę zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, wzmocnienie korpusu i stabilizację osuwisk, przebudowę istniejących zjazdów.

Inwestycja nie obejmuje odcinka o długości 7,3 km w Gorlicach, który realizowany jest w ramach odrębnego zadania, dla którego Minister Infrastruktury uzgodnił Program inwestycji 10 października 2019 r.

Okres realizacji: 2024-2027

Województwo podlaskie

  • Rozbudowa DK 16 na odc. Giby – Ogrodniki (granica państwa)

Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś, z odseparowaniem ruchu pieszych i rowerzystów, budowę nowych zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań. Efekt sieciowy zostanie osiągnięty dzięki modernizacji ciągu DK 16 od Augustowa do granicy państwa w Ogrodnikach.

Okres realizacji: 2021-2022

Województwo opolskie

  • Budowa obwodnicy m. Kamionna w ciągu DK 24

Zadanie polega na budowie obwodnicy Kamionnej wraz z budową mostu na rzece Kamionka, kanału technologicznego, przepustów oraz systemu odwodnienia drogi.

Okres realizacji: 2027-2029

  • Budowa ekranów akustycznych w ciągu DK 88 w m. Sieroniowice

Zadanie polega na budowie ekranów w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 88 w rejonie posesji zlokalizowanych w Sieroniowicach przy ul. Zielonej 2 i 3.

Okres realizacji: 2021

Województwo śląskie

  • Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK 86 w Będzinie na wysokości ulic: Hutniczej, Mickiewicza i Wolności od km 11+704 do km 12+915

Zadanie obejmuje budowę ekranów akustycznych w Będzinie na wysokości ulic Hutniczej, Mickiewicza i Wolności. Inwestycja wpłynie na zmniejszenie hałasu i poprawę komfortu życia mieszkańców.

Okres realizacji: 2022

Województwo zachodniopomorskie

  • Przebudowa przepustu w ciągu DK 20 w m. Chociwel

W ramach zadania rozebrane zostaną stare, zniszczone głowice przepustu, zostanie wykonany nowy przepust wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego bariery, barieroporęcze, oznakowanie).

Okres realizacji: 2021

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Wyświetlenia: 141

Polacy wciąż decydują się na powroty do kraju

11.02.2020

Raport Barometr E-shopper 2019 DPDgroup – komfort konsumenta najważniejszym czynnikiem zachęcającym do e-zakupów

12.02.2020

Colliers International zarządza kolejnymi biurowcami w stolicy

4.03.2020

Logistyka branży beverage w obliczu koronawirusa – komentarz Hillebrand

3.03.2020

Co gubimy w Uberze?

11.03.2020

Wysoki popyt na warszawskim rynku biurowym motywuje najemców do działania

12.02.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Coraz więcej dróg, ale coraz mniej pracowników. Kto zbuduje polskie drogi w 2020 roku?

11.02.2020

Nominacje do Stena Line Propeller Prize 2020 wystartowały!

26.02.2020

W 2019 roku leasing pojazdów na minusie, dostawczaki zieloną wyspą

25.02.2020

COVID-19 Raport Specjalny: Wydanie Drugie

26.03.2020

O kontraktach przed rozpoczęciem sezonu

9.03.2020

W 2019 roku leasing pojazdów na minusie, dostawczaki zieloną wyspą

2.03.2020