Ułatwienia w zawieraniu umów leasingu nie dla wszystkich

Ułatwienia w zawieraniu umów leasingu nie dla wszystkich

9.04.2020
Czas czytania ok. 2 minut

· W kolejnym pakiecie pomocowym, tzw. tarczy 2.0, którym zajmuje się Sejm, znalazł się długo oczekiwany przez branżę leasingową przepis usprawniający proces zawierania umów leasingu i ich późniejszego aneksowania, czyli możliwość zawierania i zmieniania umów w formie dokumentowej.

· Wątpliwości budzi jednak fakt, że daje on takie uprawnienia jedynie Agencji Rozwoju Przemysłu oraz jej spółce zależnej. Klienci innych firm leasingowych dalej nie będą mogli zawierać czy zmieniać umowy, np. z wykorzystaniem e-maila – zwracają uwagę Związek Polskiego Leasingu i Konfederacja Lewiatan.

W procedowanym aktualnie projekcie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza 2.0 znalazła się możliwość zawierania i zmieniania umów w formie dokumentowej, a nie jak dotychczas obligatoryjnie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zastrzeżenia nasze, co do tej regulacji budzi jedynie fakt, że daje ona uprawnienia w tym zakresie jedynie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP S.A.) oraz spółce zależnej ARP S.A, co sprawia, że jedynie klienci tej Grupy będą objęci takim usprawnieniem jak możliwość zawarcia, czy zmiany umowy np. z wykorzystaniem e-maila – mówi Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Tego typu rozwiązanie zaburzy konkurencyjność na rynku, a dodatkowo wpłynie na to, że część klientów będzie mogła zawrzeć, czy zmienić umowę bez konieczności bezpośredniego kontaktu z firmą leasingową, a pozostała część nie będzie miała takiej możliwości, co w dzisiejszych czasach stanu epidemii nie wydaje się być najwłaściwszym rozwiązaniem – dodaje Andrzej Krzemiński.

Niestety, nie przewidziano konsultacji publicznych tego projektu, co uniemożliwiło nam zgłoszenie uwag przed jego skierowaniem do Sejmu RP. Z tych właśnie względów podejmujemy aktualnie działania mające na celu zwrócenie uwagi na ten problem przez Parlamentpodkreśla Andrzej Krzemiński.

Konfederacja Lewiatan

Związku Polskiego Leasingu

Wyświetlenia: 550

S8 - organizacja ruchu i urządzenia BRD zgodne z przepisami prawa

2.07.2020

Powstaną Miejsca Obsługi Podróżnych na Autostradowej Obwodnicy Częstochowy

28.05.2020

Niższa awaryjność to większa dostępność. Wymiana taboru w LOTOS Kolej przynosi efekty

28.05.2020

Piesi bezpieczniejsi na drodze, ale z ich winy ginie coraz więcej osób

14.05.2020

Miasto Krajowa w Rumunii zamawia 16 przegubowych autobusów elektrycznych

22.05.2020

BM Reflex: Tempo podwyżek wyhamowało, pomaga silniejszy złoty

7.06.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Polski eksport do sieci sklepów DIY w czasach pandemii

26.05.2020

FPP i CALPE: Jak zapewnić reżim sanitarny przy odmrażaniu gospodarki?

20.05.2020

Cło, podatki, chaos

3.06.2020

Zrównoważony rozwój w Kuehne+Nagel: dziesięcioletnie cele zostały osiągnięte

24.06.2020

Coraz bliżej do podpisania drugiej z trzech umów na S7 Płońsk – Czosnów

2.07.2020

90 dni prolongaty na myto w Czechach z DKV

20.05.2020