Kolejna umowa na budowę S7 do Krakowa

Kolejna umowa na budowę S7 do Krakowa

16.04.2020
Czas czytania ok. 5 minut

Podpisaliśmy umowę na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów o długości 18,7 km. Wartość umowy wynosi ponad 752 mln 929 tys. zł.

S7 to droga, która połączy północ i południe Polski, a jednocześnie arteria komunikacyjna niesłychanie ważna dla województwa małopolskiego i jego mieszkańców. Dzisiejsza umowa to dowód na to, że dotrzymujemy słowa i sukcesywnie kierujemy do realizacji bardzo potrzebne i długo oczekiwane odcinki dróg - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy były możliwe dzięki zwiększeniu środków na tę inwestycję o 68 mln zł przez Ministra Infrastruktury. W ciągu tygodnia wykonawcy, firmie INTERCOR, zostanie przekazany plac budowy. Dla inwestycji została już wydana przez Wojewodę Małopolskiego zgoda na realizację.

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci pas) na odcinku Moczydło - węzeł Miechów, o długości ok. 18,7 km. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie, 20 przepustów o funkcji ekologicznej i dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów przy jezdni z ruchem w kierunku Kielc oraz MOP Małoszów w kierunku Krakowa.

Na granicy Małoszowa i Giebułtowa w gminie Książ Wielki powstanie najdłuższa na tym odcinku estakada (ponad 600 m), która będzie pełniła także funkcję przejścia dla zwierząt.

Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg, powstaną drogi dojazdowe obsługujące tereny przyległe do pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną:

  • przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną drogi i zjazdami,
  • chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe,
  • system odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne oraz urządzenia ochrony środowiska),
  • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe,
  • sieci elektroenergetyczne i wodociągowe.

W trosce o środowisko

W ramach zadania zaplanowano budowę ekranów akustycznych, siedmiu przejść dla zwierząt: dwóch górnych dla dużych zwierząt i pięciu dolnych dla małych, średnich i dużych oraz przejście dolne dla płazów. Wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone do parametrów normatywnych w osadnikach i w separatorach. Nadmiar wód gromadzony będzie w zbiornikach retencyjnych. Posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy. Cała droga zostanie ogrodzona siatką ze zmienną wielkością oczek.

Termin realizacji robót

Zgodnie z zapisami w umowie prace projektowe i roboty, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło - węzeł Miechów, powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem będą wliczane okresy zimowe.

S7 od granicy z województwem świętokrzyskim do Krakowa

Odcinek S7 Moczydło - Miechów jest częścią 55,6-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

  • Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km
  • Miechów - Szczepanowice, dł. 5,3 km
  • Szczepanowice - Widoma, dł. 13,1 km
  • Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), dł. 18,3 km

Droga ekspresowa S7 będzie jednocześnie stanowić obwodnice dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Od decyzji środowiskowej, wydanej dla 5-kilometrowego odcinka Miechów - Szczepanowice, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odwołało się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Ochrony Krajobrazu Poradowa. Procedura odwoławcza nie jest jeszcze zakończona.

Na odcinku S7 Szczepanowice - Widoma prace rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. i trwały bez większych przerw w okresie zimowym. Zaawansowanie prac na tym odcinku S7 wynosi ponad 27% w zakresie robót mostowych i ponad 24% w ramach robót drogowych. Wykonywane są wykopy, wymieniane słabonośne grunty i wznoszone nasypy. Na obiektach mostowych betonowane i zasypywane gruntem są fundamenty podpór i przyczółków oraz wykonywane są zbrojenia i betonowanie filarów. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r.

Dla odcinka S7 Widoma - Kraków w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Droga ekspresowa S7 od granicy pomiędzy województwami świętokrzyskim i małopolskim do Krakowa jest częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77, przebiegającej od Gdańska przez Warszawę do granicy państwa ze Słowacją w miejscowości Chyżne.

Kalendarium

15 stycznia 2015 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej, od której były odwołania

29 czerwca 2017 r. - podpisanie umowy z wykonawcą na projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID

10 sierpnia 2017 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej

28 grudnia 2018 r. - złożenie wniosku o decyzję ZRID

4 września 2019 r. - wysłanie dokumentacji przetargowej do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE

30 września 2019 r. - uzyskanie decyzji ZRID

18 lutego 2020 r. - otwarcie ofert

17 marca 2020 r. - wybór najkorzystniejszej oferty

16 kwietnia 2020 r. - podpisanie umowy na kontynuację projektowania i budowę

2020 r. - 2023 r. - realizacja inwestycji

GDDKiA

Dodatkowe informacje: http://www.gddkia.gov.pl
Wyświetlenia: 366

Nowa normalność - czy koronawirus wpłynie na transport w polskich miastach?

29.05.2020

InPost dla Urzędu Miasta Kraków

29.06.2020

Cały kompleks biurowy Silesia Business Park w rękach filipińskiego inwestora

3.06.2020

BM Reflex: Nie na taki początek wakacji czekali kierowcy

29.06.2020

Dachser Polska z nową krajową siedzibą w Strykowie k. Łodzi

22.06.2020

Nowość na rynku – opony letnie BFGoodrich Advantage oraz BFGoodrich Advantage SUV

14.05.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

#Koronawirus – Sezonowa wymiana opon dozwolona – to bezpieczeństwo na drodze

11.05.2020

BM Reflex: Spadek cen benzyny do poziomu najniższego od 2009 roku

11.05.2020

355 nowych autobusów Scania wyjedzie na ulice Santiago

30.06.2020

Od prostego rumpla do nowoczesnego centrum dowodzenia

18.05.2020

Zachodnia A2 zyska dodatkowy pas ruchu

21.05.2020

Program inwestycji dla obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78 podpisany

26.06.2020