Ruch na drogach krajowych w czasie epidemii. Publikujemy podsumowanie za kwiecień

Ruch na drogach krajowych w czasie epidemii. Publikujemy podsumowanie za kwiecień

7.05.2020
Czas czytania ok. 8 minut

Przeanalizowaliśmy ruch w kwietniu 2020 r. i porównaliśmy go z ruchem w analogicznym okresie w latach ubiegłych. Podobnie jak w marcu obserwujemy znaczny spadek ruchu pojazdów osobowych. Jest to bezpośrednio związane z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii. Ruch pojazdów ciężkich, które mogą się swobodnie przemieszczać, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do pozostałych pojazdów.

  • Dokładna analiza dzięki elektronicznemu systemowi poboru opłat oraz punktom ciągłego pomiaru ruchu.
  • Badaliśmy dane o natężeniu ruchu za cały kwiecień i zestawiliśmy je z uśrednionym tygodniem kwietnia z lat 2018 i 2019.

Dokładne pomiary. Co i jak mierzyliśmy?

Na potrzeby bieżącej analizy danych wykorzystano dane ze stanowisk kontrolnych systemu viaTOLL, ze względu na ich wysoką dokładność, wynikającą z zastosowanej metody detekcji pojazdów. Do analiz wykorzystano dane z 33 stanowisk, zlokalizowanych na drogach zarządzanych przez GDDKiA.

Wykresy prezentujące tygodniowe wahania ruchu opracowano na podstawie wielkości uśrednionych dla całego okresu analizy. Zestawienie z wielkościami uśrednionymi pozwala bowiem ograniczyć wpływ wartości losowych i nietypowych na wyniki, a tym samym pozwala na lepszą porównywalność danych.

Kategorie pojazdów rejestrowanych przez stanowiska kontrolne:

  1. Motocykle
  2. Samochody osobowe
  3. Samochody osobowe z przyczepą
  4. Samochody dostawcze
  5. Samochody ciężarowe
  6. Samochody ciężarowe z przyczepą
  7. Samochody ciężarowe z naczepami
  8. Autobusy

Kategorie od A do D tworzą łącznie grupę tzw. „pojazdów lekkich”, natomiast kategorie od E do H przypisuje się do grupy „pojazdów ciężkich”.

Porównanie średniego ruchu pojazdów ogółem. Duże spadki

Na poniższym wykresie zestawiliśmy średnią dobową wielkość natężenia ruchu pojazdów ogółem w kwietniu 2018, 2019 i 2020 roku. Średni dobowy ruch (SDR) w kwietniu 2020 r. był średnio o ok. 42% mniejszy od ruchu rejestrowanego w roku 2019. Bezpośredni wpływ na to miała oczywiście sytuacja związana ze stanem epidemii i ograniczeniami w przemieszczaniu się.

GDDKiA

Zmiany w ruchu pojazdów ogółem możemy jeszcze lepiej zaobserwować na poszczególnych stanowiskach uwzględnionych w analizie. Spadki procentowe SDR pojazdów ogółem w kwietniu 2020 roku, w porównaniu do roku 2019, wahały się pomiędzy 30 a 60%, co widać na poniższym wykresie:

GDDKiA

Ruch ciężarowy na wysokim poziomie

Kolejny wykres przedstawia SDR pojazdów ciężkich w kwietniu w trzech kolejnych latach. W porównaniu do lat 2018 i 2019 oraz liczb związanych z przemieszczaniem się pojazdów ogółem, widoczny spadek ruchu ciężkiego wynoszący odpowiednio 12% i 15% jest naprawdę niewielki. Dla krajowej gospodarki i wielu podmiotów to bardzo ważna i dobra wiadomość.

GDDKiA

W podziale na poszczególne stanowiska zmiany wielkości SDR pojazdów ciężkich w kwietniu 2020 r., w odniesieniu do roku 2019, kształtowały się następująco:

GDDKiA

Warto zwrócić uwagę na powyższym wykresie, na 1-2% wzrosty na stanowiskach 30620 i 32603 (czyli odpowiednio droga krajowa nr 92 w woj. wielkopolskim odcinek Golina-Konin oraz autostrada A6 w woj. zachodniopomorskim odc. Radziszewo-Klucz).

Są nieznaczne pod względem liczbowym, dotyczą kilkunastu pojazdów, ale niewątpliwie stanowią pozytywny sygnał. Na przeważającej większości odnotowano oczywiście spadek SDR pojazdów ciężkich, jednak kiedy porównamy go z ruchem pojazdów ogółem, różnica jest naprawdę duża. Kierowcy pojazdów ciężarowych nie przerwali pracy, a dostawy są podtrzymywane i transport towarów na drogach krajowych dobrze funkcjonuje.

Bardzo dobrze to widać na poniższych wykresach kołowych z uśrednioną strukturą rodzajową ruchu pojazdów na monitorowanych stanowiskach pomiarowych w poszczególnych okresach:

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

Jeżeli porównamy ruch poszczególnych rodzajów pojazdów w kwietniu 2018 i 2019 roku to udział poszczególnych maszyn w całym ruchu był niemal identyczny. W roku 2020, ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się, które odbiły się w dużej mierze na ruchu pojazdów lekkich, odnotowano dość istotne zmiany w strukturze rodzajowej ruchu. Udział samochodów osobowych zmniejszył się do ok. 61% (normalnie ponad 71%), przy jednoczesnym wzroście udziału pojazdów ciężarowych, łącznie do ok. 24,1%, podczas gdy przykładowo w roku 2019 ich łączny udział w ruchu na monitorowanych stanowiskach wynosił ok. 16,1%.

Tydzień po tygodniu - sprawdziliśmy

Poniżej, na wykresach, można prześledzić uśrednione tygodniowe wahania ruchu w kwietniu dla lat uwzględnionych w analizie. Dla lepszej czytelności wykresów, mniej liczne kategorie pojazdów umieściliśmy na oddzielnych wykresach. Na wykresach są zsumowane uśrednione natężenia ruchu z poszczególnych stanowisk pomiarowych dla danego dnia tygodnia z zachowaniem tej samej skali wartości, aby ułatwić ich porównywalność.

Uśrednione tygodniowe wahania ruchu w kwietniu 2018 r. (dla wybranych stanowisk).

GDDKiA

GDDKiA

Uśrednione tygodniowe wahania ruchu w kwietniu 2019 r. (dla wybranych stanowisk).

GDDKiA

GDDKiA

Uśrednione tygodniowe wahania ruchu w kwietniu 2020 r. (dla wybranych stanowisk).

GDDKiA

GDDKiA

Porównując wykresy z uśrednionymi tygodniowymi rozkładami ruchu w kwietniu, widać wyraźnie istotnie inną dystrybucję ruchu lekkiego - niezależnie od wielkości natężenia ruchu, które jest ok. 40% mniejsze.

Ruch lekki w kwietniu 2020 r. pozbawiony był charakterystycznego szczytu w piątek, krzywa ruchu w całym tygodniu roboczym ulegała tylko niewielkim zmianom. W weekendy z kolei obserwowany był istotny spadek natężenia ruchu w stosunku do standardowych tygodniowych rozkładów ruchu.

W przypadku pozostałych kategorii pojazdów, ogólna dystrybucja ruchu w tygodniu nie jest zaburzona, mamy tutaj do czynienia ze spadkami wielkości natężeń.

Dodatkowo, na kolejnych dwóch wykresach zestawiono tygodniowe wahania ruchu w całym minionym miesiącu, dzień po dniu.

Kwiecień - dzień po dniu

GDDKiA

GDDKiA

Powyższe wykresy potwierdzają wcześniejsze wnioski dotyczące wykresów z uśrednionymi tygodniowymi wahaniami ruchu. W przypadku większości kategorii ruch w całym okresie utrzymuje się na o wiele niższym niż normalnie poziome, przy czym poszczególne tygodnie są do siebie dość podobne.

W ostatnich dniach kwietnia, na analizowanych stanowiskach pomiarowych, zarejestrowano istotny przyrost liczby samochodów osobowych (do poziomu ok. 490 tys. poj./dobę) związany ze zmniejszaniem ograniczeń oraz weekendem majowym, natomiast liczba samochodów ciężarowych z naczepami na razie nie ulega większym zmianom, nadal pozostając ok. 10-20 tys. poj./dobę niższa od tej rejestrowanej w latach ubiegłych (115-125 tys. poj./dobę w dniu roboczym). Wyraźnie widoczny jest także znaczny spadek ruchu, jaki miał miejsce w okolicy Świąt Wielkanocnych w tym roku.

Mniej ograniczeń, więcej pojazdów

W ostatnim czasie widoczny jest wzrost wielkości ruchu pojazdów ogółem, na co wpływ ma stopniowe zmniejszanie ograniczeń i związany z tym większy ruch samochodów osobowych.

GDDKiA

W związku z powyższym w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych wzrostów ruchu lekkiego.

Analizując i przetwarzając dane, zwracamy uwagę na wiele czynników

Porównując wyniki z latami ubiegłymi, należy mieć na uwadze, że wielkości ruchu pojazdów uzależnione są od wielu czynników w tym: rozwoju ekonomicznego zarówno w kraju jak i za granicą, zmian w sieci drogowej, zmian w opłatach drogowych, warunków pogodowych, układu dni świątecznych w kalendarzu (Wielkanoc: 1 kwietnia 2018 r., 21 kwietnia 2019 r., 12 kwietnia 2020 r.), ferii zimowych, imprez lokalnych, dni targowych. Nie bez znaczenia są również okresy dni wolnych od pracy w krajach ościennych. Analizując zmiany ruchu na poszczególnych stanowiskach, należy uwzględniać wszystkie uwarunkowania, które mogą mieć wpływ na wielkość ruchu.

GDDKiA

Wyświetlenia: 269

Nowy numer "Magazynu Solaris" jest już dostępny

15.04.2020

Koronawirus zdominował pierwszy kwartał br. na rynku handlowym

29.04.2020

Miasto Krajowa w Rumunii zamawia 16 przegubowych autobusów elektrycznych

22.05.2020

Liczba mandatów z fotoradarów wzrosła o 66%

4.06.2020

#Koronawirus: Supermarkety i sklepy dbają o bezpieczeństwo klientów

22.04.2020

Kto skorzysta na Baltic Pipe? Dla Polski to strategiczna inwestycja

29.05.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

LOTOS Oil rusza z programem wsparcia kontrahentów

5.05.2020

CEVA Logistics udostępnia swoje innowacyjne zasoby do walki z COVID-19

7.04.2020

Pogłębia się polaryzacja rynku handlowego w Polsce

8.04.2020

#Koronawirus - Epidemia może trwale zmienić podejście rządów do globalizacji gospodarki

14.04.2020

Podwójny kiler. Medyczny środek o podwójnym działaniu

24.05.2020

Dachser Polska ze stałymi połączeniami do Moskwy, Kaliningradu i Niżnego Nowogrodu

2.06.2020