ID Logistics - dynamiczny I kwartał, wzrost sprzedaży o 9,6 proc.

ID Logistics - dynamiczny I kwartał, wzrost sprzedaży o 9,6 proc.

8.05.2020
Czas czytania ok. 5 minut

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, ogłosił wyniki za I kwartał 2020 r.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, podsumował: „W I kwartale 2020 roku, dotkniętym kryzysem wywołanym pandemią Covid-19, Grupa była w stanie bardzo szybko zareagować dzięki elastyczności i modelowi biznesowemu typu „pure player”. Dotyczy to zarówno wsparcia dla wzrostu aktywności klientów z branży spożywczej i e-commerce, jak i zmniejszania kosztów w przypadku tych, którzy ograniczyli lub zamknęli działalność. ID Logistics dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo zespołom, nadal wspierać klientów i utrzymać zasoby finansowe. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom ID Logistics za ich wyjątkowe zaangażowanie”.

DOBRY START Z DYNAMICZNYM WZROSTEM W I KWARTALE

Grupa ID Logistics dobrze rozpoczęła rok 2020, odnotowując w I kw. wzrost sprzedaży o 9,6 proc. (7,4 proc. w ujęciu like-for-like) do 392,5 mln EUR.

We Francji, rynku macierzystym, sprzedaż firmy wzrosła o 3,5 proc. do 173,5 mln EUR. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy ID Logistics osiągnął dobre wyniki, jednak na poziom wzrostu sprzedaży w marcu, który wyniósł 0,6 proc., już zaważyło wprowadzenie od 17 marca ograniczeń związanych z Covid-19. Zwiększona obsługa żywności i środków higieny osobistej oraz e-commerce zrekompensowała spadki aktywności w innych branżach.

W I kw. Grupa ID Logistics odnotowała duży wzrost przychodów na rynkach międzynarodowych, o 15 proc. (11,2 proc. like-for-like) do 219 mln EUR. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy działalność utrzymała się na tym samym poziomie co w marcu: niższe wolumeny w niektórych krajach objętych restrykcjami (głównie Hiszpania i Belgia) zostały zrównoważone utrzymującym się silnym wzrostem sprzedaży w innych (głównie Niemcy i Holandia). Grupa zaznacza jednocześnie, że Chiny stanowią mniej niż 1 proc. jej biznesu, nie jest też obecna we Włoszech.

W I kw. wpływ kursów walut był ogólnie niekorzystny, efekt konsolidacyjny objął zakończenie działalności w Afryce Południowej we wrześniu 2019 oraz połączenie w grudniu z Jagged Peak w USA. Proces integracji zakończono przed planowanym terminem.

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GRUPĘ ID LOGISTICS PO ROZPOCZĘCIU KRYZYSU ZWIĄZANEGO Z COVID-19

Grupa ID Logistics wyznaczyła sobie trzy priorytety:

1. Bezpieczeństwo zespołów. W ramach Grupy utworzono zespół kryzysowy i specjalną organizację operacyjną we Francji oraz Hiszpanii, zgodnie z najlepszymi praktykami, stosowanymi przez branże i zatwierdzonymi przez organizacje i związki zawodowe oraz rząd. Dobre praktyki (m.in. pomiar temperatury, dystrybucja masek i żelu dezynfekującego) zostały również wdrożone w innych oddziałach Grupy.

2. Wsparcie i bezpieczeństwo klientów. Grupa ID Logistics szybko zareagowała na zmiany, wykorzystując przewagę wynikającą z elastyczności organizacji i modelu biznesowego typu „pure player”. Dzięki temu firma mogła wesprzeć zarówno szybki wzrost aktywności klientów z branży spożywczej i e-commerce, jak i zmniejszyć koszty w przypadku firm, które ograniczyły lub zamknęły działalność. Dodatkowo opracowano dla klientów plany jak najszybszego i najkorzystniejszego wznowienia działalności, gdy sytuacja powróci do normalności.

3. Bezpieczeństwo firmy. ID Logistics zwraca szczególną uwagę na zarządzanie środkami pieniężnymi i korektę kosztów, m.in. zaproponowano klientom o niższej aktywności ograniczenie kosztów, zawarto też dodatkowe porozumienia w tym zakresie.

Uwzględniając zarządzanie środkami finansowymi w kontekście Covid-19, ID Logistics realizuje zaplanowane na ten rok inwestycje. Podobnie jak w ubiegłych latach, nie jest planowana wypłata dywidendy, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na inwestycje. W geście solidarności, wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego Grupy zgodzili się na zmniejszenie o 15 proc. ich stałego wynagrodzenia.

PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU

W ciągu pierwszych dwóch tygodni kwietnia 2020 r. przyspieszył, obserwowany pod koniec marca, spadek sprzedaży, głównie z powodu zamknięcia blisko 20 magazynów, generujących ok. 6 proc. obrotów Grupy ID Logistics. Jednocześnie w niektórych krajach, na przykład w Belgii i Niemczech, ponownie otwierane są sklepy. Dlatego obecnie trudno jest przewidzieć, czy utrzyma się trend obserwowany na początku kwietnia. Grupa opiera się na zrównoważonym portfelu klientów i szerokim zasięgu geograficznym, 40 proc. udziału w jej działalności stanowi obsługa branży sprzedaży detalicznej żywności i higieny osobistej, 20 proc. to e-commerce, którego nie dotknęły ograniczenia. Do tej pory ID Logistics uruchamiało nowe magazyny bez znacznych opóźnień. Od początku roku Grupa otworzyła 5 lokalizacji, teraz jej celem jest uruchomienie kolejnych dziesięciu. Jednocześnie firma bierze udział w przetargach i realizuje konkretne projekty związane z kryzysem wywołanym Covid-19 (m.in. rozwiązania dla e-commerce, przyjmowanie i składowanie kontenerów z Azji, otwarcie przepełnionych magazynów).

Ze względu na nieprzewidywalny kierunek rozwoju sytuacji w najbliższym czasie, obecnie Grupa nie jest w stanie oszacować wpływ kryzysu na jej działalność w 2020 roku. ID Logistics nadal będzie uważnie monitorować i okresowo dokonywać oceny rozwoju sytuacji oraz jej wpływu na działania i wyniki. Firma skoncentruje się na głównych obszarach biznesu: zarządzaniu operacyjnym, zarządzaniu środkami pieniężnymi oraz możliwościami wzrostu zewnętrznego, szczególnie w Europie Północnej i USA.

Grupa ID Logistics

Wyświetlenia: 718

21. Oddział PEKAES w Kaliszu – dynamiczny start i dalsza ekspansja Grupy w 2021 roku

28.04.2021

Trendsetter ze składanym dachem vario: 25 lat temu zadebiutował Mercedes-Benz SLK

27.04.2021

Budowa obwodnicy Kępna w ciągu S11 na ostatniej prostej

16.04.2021

Madryt zamawia 250 autobusów marki Solaris!

27.04.2021

Dobre wyniki LOTOSU potwierdzają stopniową odbudowę rynku

28.04.2021

Hillebrand przejmuje VignoblExport

13.05.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Mercedes-Benz Vans rozszerza swoje portfolio produktów dla rodzin oraz miłośników sportu i rekreacji

11.05.2021

Basler Verkehrs-Betriebe przestawia swoją flotę na elektromobilność - Mercedes-Benz zdobywa zamówienie na 54 egzemplarze eCitaro i eCitaro G

27.05.2021

LOTOS Druga edycja programu wsparcia kontrahentów LOTOS Oil

19.05.2021

EFL partnerem akcji #BiznesBezPapieru

6.05.2021

Wyścig z czasem i dedykowane transporty Hillebrand – pilna dostawa ponad 160 ton wina i 940 mln puszek

23.04.2021

GLS z nową strategią. Ambitne cele firmy

18.05.2021