Znamy najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Oświęcimia

Znamy najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Oświęcimia

18.05.2020
Czas czytania ok. 4 minut

Po przeanalizowaniu ofert złożonych w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”, jako najkorzystniejszą wybraliśmy ofertę złożoną przez Budimex z zaoferowaną ceną brutto 467 674 827,51 zł.

• Coraz bliżej budowy dwujezdniowej obwodnicy Oświęcimia

• Ważny odcinek przyspieszający podróż do granicy państwa w Zwardoniu, lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia ogłoszono 30 grudnia 2019 r., a 27 marca 2020 r. otwarte zostały oferty, które złożyło 10 wykonawców. Do wyboru najkorzystniejszej oferty posłużyły kryteria: cena, termin wykonania i okres gwarancji. Firma Budimex zaproponowała najkorzystniejszą cenę, skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące i przedłużenie okresu gwarancji o 5 lat. Pozostali wykonawcom uczestniczący w postepowaniu przetargowym mogą, w ciągu 10 dni, składać odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeżeli nikt nie złoży odwołania, umowę z wykonawcą podpiszemy w czerwcu 2020 r.

Zadania dla wykonawcy

Wykonawca musi zaprojektować i wykonać dwujezdniową drogę krajową klasy GP - obwodnicę Oświęcimia, która przebiegać będzie po nowym śladzie od S1 do istniejącej DK44. Zadaniem wykonawcy będzie również uzyskanie w imieniu i na rzecz GDDKiA wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Wszystkie te czynności trzeba wykonać w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Specjalne traktowanie Szczególnego podejścia wykonawcy wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

W związku z tym został opracowany „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz-Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Raport podlega analizie ekspertów wskazanych przez UNESCO. Wykonawca opracowując projekt budowlany, powinien uwzględnić zapisy zawarte w raporcie i zastosować rozwiązania zgodne z tymi zapisami. Sprawą priorytetową jest bezkonfliktowe funkcjonowanie „dobra światowego dziedzictwa” oraz drogi krajowej.

Budowa obwodnicy Oświęcimia na tle całości zadania:

Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:

• droga ekspresowa o długości 12,865 km

• obwodnica Bierunia o długości 2,1 km

• trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń

• para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III).

Trwa procedura przetargowa.

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice, w zakres którego wchodzą:

• droga ekspresowa o długości 15,165 km

• trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze Umowa na projekt i budowę tego odcinka została podpisana 14 maja 2020 r.

Odcinek III: Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:

• droga ekspresowa o długości 12,02 km

• dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok

• para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa) oraz Dankowice Wschód (klasa III)

• obwód utrzymania drogowego

Trwa procedura przetargowa.

Odcinek IV: obwodnica Oświęcimia, w zakres którego wchodzą:

• droga dwujezdniowa o długości 9,045 km

• trzy mosty: na Wiśle, Sole i Młynówce oraz wiadukt kolejowy

Lokalizacja obwodnicy obejmie województwa: małopolskie i śląskie, powiaty: oświęcimski i bieruńsko - lędziński, gminy: Bojszowy i Oświęcim.

Wszystkie odcinki realizowane będą w formule „Projektuj i buduj”, a docelowo droga S1 będzie mieć 135 km długości. Stanie się ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Przebiega w osi priorytetowej TEN-T nr 25 czyli „osi drogowej Gdańsk - Brno/Bratysława - Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3, relacji Żylina - Skalite.

Kalendarium dla S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek IV obwodnica Oświęcimia

30 czerwca 2016 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

15 marca 2017 r. - uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu Inwestycji

30 grudnia 2019 r. - ogłoszenie przetargu na IV odcinek realizacyjny (obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44)

27 marca 2020 r. - otwarcie ofert w przetargu na IV odcinek realizacyjny, obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44

18 maja 2020 r. - wybór najkorzystniejszej oferty

2020 - 2024 - lata realizacji

GDDKiA

Wyświetlenia: 391

Czynsze w centrach handlowych powinny być proporcjonalne do spadku obrotów

28.07.2020

Podnajem biura dobrą okazją dla obu stron

20.07.2020

Wychodzenie z kryzysu nie będzie łatwe. Przedsiębiorcy chcą rozmawiać z rządem

13.07.2020

Jak Polska przygotowuje się na zmiany klimatu?

1.07.2020

Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka S1

3.08.2020

Eurocomplex Trucks rozbudowuje serwis w Olchowej

17.07.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Warszawa stawia na rozwój elektromobilności

6.07.2020

FPP: Pandemia COVID-19 uwydatniła patologie związane z pracą na „śmieciówkach”

24.07.2020

355 nowych autobusów Scania wyjedzie na ulice Santiago

30.06.2020

InPost dla Urzędu Miasta Kraków

29.06.2020

Boris Winkelmann nowym prezesem zarządu i dyrektorem generalnym GeoPost / DPDgroup

14.07.2020

Jarosław Pleskot w Zarządzie HAMA Polska

13.07.2020