Budowa terminala LNG małej skali w Gdańsku wchodzi w kolejny etap

Budowa terminala LNG małej skali w Gdańsku wchodzi w kolejny etap

20.05.2020
Czas czytania ok. 2 minut

Zakończono studium wykonalności projektu budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku. Kolejnym krokiem jest decyzja inwestycyjna. Byłby to pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Inwestycja umożliwi wykorzystanie LNG jako paliwa w transporcie morskim i lądowym oraz tym samym wzmocni pozycję koncernu jako lidera w dziedzinie paliw alternatywnych.

Projekt budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku Grupa LOTOS analizuje w konsorcjum z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Będzie on stanowił bazę przeładunkową oraz logistyczną dla LNG, które zostanie dostarczone np. na stacje paliw, do bunkrowania statków lub do instalacji off-grid (poza siecią gazu ziemnego). Transport LNG z zachowaniem jego parametrów jest możliwy dzięki specjalistycznym cysternom oraz kontenerom kriogenicznym.

Projekt Grupy LOTOS jest także związany z planami rozbudowy zdolności przeładunkowych terminala LNG w Świnoujściu oraz koncepcją budowy tzw. terminala FSRU (Floating Storage Regasification Unit) w Zatoce Gdańskiej. Chodzi o pływający terminal wyposażony w pokładowe urządzenia do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Chcemy utrzymywać naszą silną pozycję lidera w dziedzinie paliw alternatywnych. Za lokalizacją bazy LNG w Gdańsku przemawia bezpośrednie sąsiedztwo portów morskich Gdańsk i Gdynia – największych polskich portów, które mogłyby być jednymi z kluczowych odbiorców LNG na potrzeby bunkrowania statków wykorzystujących to paliwo. Zakończył się etap związany ze studium wykonalności projektu. Przed nami decyzje inwestycyjne – mówi Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Inwestycja obejmuje m.in. budowę zbiornika magazynowanego LNG, instalacji rozładunkowo-załadunkowej dla stanowiska statkowego, pompowni załadunkowo-rozładunkowej statku oraz pompowni autocystern i kontenerów. Docelowa zdolność magazynowa terminalu może wynieść ponad 3000 m 3 LNG. Celem projektu jest analiza możliwości wejścia na nowy, perspektywiczny rynek, jakim jest rynek przeładunku i bunkrowania LNG. Rozbudowa polskich zdolności importowych otwiera realną możliwość stworzenia rynku przeładunku i dystrybucji LNG w Polsce i regionie, dla której istotnym elementem w ramach łańcucha logistyki mogłaby być Baza LNG w Gdańsku.

Gdańsk znajduje się w obszarze Transeuropejskiego Korytarza Transportowego TEN-T Morze Bałtyckie-Morze Adriatyckie, przez co stanowić może istotną bazę logistyczną dla transportu LNG wzdłuż całego korytarza, zwiększając szansę na rozwój wykorzystania LNG i jego atrakcyjność jako paliwa alternatywnego w transporcie. Baza LNG w Gdańsku mogłaby z powodzeniem zaopatrywać również tereny niezgazyfikowane w Polsce.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”, który został utworzony w celu wsparcia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Inwestowanie w infrastrukturę ma przynieść korzyści w postaci wzrostu konkurencyjności oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Grupa LOTOS

Wyświetlenia: 489

Współpraca z najlepszymi rozwija najmocniej. VIVE Textile Recycling pracuje z Volvo

5.08.2020

ID Logistics rozpoczyna współpracę z siecią handlową E.Leclerc

14.08.2020

Jaka branża wyszła z pandemii obronną ręką?

9.09.2020

Nowe wcielenie ikony wśród roadsterów coraz bliżej – kompleksowe testy drogowe idą pełną parą

28.08.2020

TT-Thermo King jedynym autoryzowanym serwisem Renault Trucks w Białymstoku i okolicach

31.08.2020

IVECO Poland przekazało Grupie STANDO najnowocześniejsze ciągniki siodłowe IVECO S-WAY Natural Power napędzane gazem ziemnym

7.09.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

PKN Orlen będzie kontrolował rafinerie, stacje benzynowe, gaz i elektrownie

29.07.2020

CEO Dachser: „Nasz kompas wskazuje nam właściwy kierunek działań”

19.08.2020

Nowa aplikacja UTA SmartCockpit®to prosty i wydajny system planowania tankowania

1.09.2020

Europejski dzień bez ofiar śmiertelnych na drogach

17.09.2020

Covid-19 wpłynął na wyniki leasingu

29.07.2020

Czy kampanijne obietnice socjalne są zagrożeniem dla budżetu państwa?

31.07.2020