Skutecznie rozliczamy fundusze unijne w ramach POIiŚ 2014-2020!

Skutecznie rozliczamy fundusze unijne w ramach POIiŚ 2014-2020!

28.05.2020
Czas czytania ok. 3 minut

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Najskuteczniej realizujemy i rozliczamy projekty, co potwierdza liczba podpisanych umów o dofinansowanie, złożonych wniosków o płatności, oraz kwota unijnej refundacji, jaka wpłynęła do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Przypomnijmy, że realizacja oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023 rok.

• Na 92 projekty mamy już 61 umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

• W rozpatrywaniu są wnioski na kolejne siedem projektów, a do końca roku złożymy sześć nowych wniosków

GDDKiA

Zgodnie z obowiązującym tzw. wykazem projektów zidentyfikowanych przewidywane jest przyznanie dofinansowania dla 92 projektów unijnych przygotowywanych i wdrażanych przez GDDKiA, w kwocie blisko 44 mld zł (jest to kwota alokacji liczona wg kursu euro z maja br. - spadek kursu złotego spowodował wzrost wartości alokacji w porównaniu do wartości ze stycznia br. o około 1,5 mld zł). Podkreślić należy, że pełen potencjał finansowy tych 92 projektów wynosi ponad 45 mld zł. Oznacza to, że GDDKiA, pomimo osłabienia kursu złotego posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ 2014-2020 kwota dofinansowania.

Podpisaliśmy już 61 umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 72,84 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 41,06 mld zł oraz wkład UE to blisko 34,88 mld zł. Dla podpisanych umów wykorzystaliśmy już ok. 80 proc. przyznanych środków.

Dla kolejnych siedmiu projektów przygotowaliśmy wnioski o dofinansowanie, a do końca 2020 r. planujemy złożyć do oceny wnioski o dofinansowanie dla kolejnych sześciu projektów unijnych. Szacujemy, że do końca br. poziom wykorzystania środków UE wyniesie około 86,5 proc.

Kilometry nowych dróg

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem (dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie) przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie ok. 1 810,4 km dróg krajowych (w tym około 72,5 km autostrad, 1 574,9 km dróg ekspresowych oraz ok. 163,1 km obwodnic).

Do KFD trafiają kolejne refundacje z UE

O skuteczności wykorzystania środków UE przez GDDKiA świadczą też konkretne liczby. Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 złożyliśmy 681 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości około 33,8 mld zł.

Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach ww. wniosków o płatność wynosi około 27,8 mld zł. Taka kwota wpłynęła na konto KFD. Oznacza to, że rozliczyliśmy już finansowo około 64 proc. przyznanych środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, że realizacja oraz rozliczanie finansowe projektów UE z obecnej perspektywy zakończy się 31 grudnia 2023 rok.

GDDKiA

Dodatkowe informacje: http://www.gddkia.gov.pl
Wyświetlenia: 284

Cyfrowa przyszłość z LOTOSEM

15.05.2020

LOTOS Biznes i Niebieski Szlak z nagrodami

26.06.2020

Ruch na drogach krajowych w czasie epidemii. Publikujemy podsumowanie za maj

3.06.2020

Leasing hamuje od początku roku

20.05.2020

Zaplanuj wyjazd na wakacje drogami krajowymi 

8.07.2020

Nowość na rynku – opony letnie BFGoodrich Advantage oraz BFGoodrich Advantage SUV

14.05.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Kuehne + Nagel otwiera we włoskiej Weronie nowoczesny magazyn wina i napojów spirytusowych

25.05.2020

Webinar: Valeo Safe Side -system monitorowania martwego pola

24.06.2020

Nowe cysterny w taborze Anwim S.A.

4.06.2020

Dachser Polska z nową krajową siedzibą w Strykowie k. Łodzi

22.06.2020

BM Reflex: Decyzja OPEC+ zdyskontowana w cenach ropy. Na stacjach kolejne podwyżki

12.06.2020

Uruchomiliśmy przetarg na dzierżawę dwóch Zespołów Nieruchomości zlokalizowanych na A1 i A4

18.05.2020