Jest umowa na budowę kolejnego odcinka S16

Jest umowa na budowę kolejnego odcinka S16

28.05.2020
Czas czytania ok. 3 minut

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą w ponownym przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo. Zadanie w terminie 36 miesięcy zrealizuje firma PORR S.A. za kwotę 625 887 983,37 zł.

S16 - kolejny etap rozbudowy

Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe. Przewiduje się również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych (ekranów akustycznych) oraz wykonanie nasadzeń.

Kręgosłup komunikacyjny regionuGDDKiA

Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Ma znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne. Jest to główna regionalna droga ze wschodu na zachód, łącząca najważniejsze ośrodki regionalne (Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda) z trasami układu południkowego. W przyszłości S16, wraz z układem dróg S10, S5, S7, S51 i S61 stworzy w północnej Polsce nowy korytarz transportowy na linii wschód - zachód.

Dalsze działania

W fazie przygotowawczej jest następny etap rozbudowy tej drogi, czyli odcinka Mrągowo - Orzysz - Ełk. Kończymy opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko. Po zakończeniu weryfikacji odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Po zaakceptowaniu opracowań przez ZOPI, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Przed posiedzeniami Zespołu i Komisji odbędzie się Mazurska Debata Drogowa, która jest odpowiedzią na zgłaszane postulaty zorganizowania regionalnej dyskusji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk. Wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim postanowiliśmy zorganizować dialog społeczny poświęcony tej inwestycji. Debata online odbędzie się w połowie czerwca – o szczegółach poinformujemy wkrótce.

Szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo

Budowa nowej drogi skróci czas przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2023.

Dlaczego unieważniliśmy poprzedni przetarg?

Przypomnijmy, że poprzednie postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą planowaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty najkorzystniejszej wyniosła 708 648 065,00 zł, natomiast zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 604 970 252,08 zł.

Kalendarium

6 maja 2015 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5 sierpnia 2016 r. - ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej

27 stycznia 2017 r. - podpisanie umowy na wykonanie koncepcji programowej

19 września 2018 r. - ogłoszenie przetargu na projekt i budowę

10 maja 2019 r. - unieważnienie przetargu

21 sierpnia 2019 r. - ogłoszenie ponownego przetargu na projekt i budowę

31 stycznia 2020 r. - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oddalający odwołanie w sprawie odrzucenia oferty jednego z oferentów

4 lutego 2020 r. - wybór wykonawcy zadania

21 maja 2020 r. - postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie oddalające skargę na wyrok KIO w sprawie odrzucenia oferty jednego z oferentów

28 maja 2020 r. - podpisanie umowy na projekt i budowę

2020 - 2023 - planowane lata realizacji

GDDKiA

Wyświetlenia: 298

#Koronawirus – Sezonowa wymiana opon dozwolona – to bezpieczeństwo na drodze

11.05.2020

GDDKiA: Odliczamy do wakacji (cz. 7)

26.06.2020

Nowe szkolenie Schaeffler dla serwisów Q-Service Truck

8.07.2020

Przedsiębiorcy apelują do kandydatów na Prezydenta

2.07.2020

Nowość na rynku – opony letnie BFGoodrich Advantage oraz BFGoodrich Advantage SUV

14.05.2020

Eksport szansą dla MŚP

30.06.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Barometr COVID-19: sektor MŚP potrzebuje rok na rekonwalescencję po koronawirusie. Najszybciej na powrót do formy liczą firmy handlowe

29.06.2020

Dachser Polska z nową krajową siedzibą w Strykowie k. Łodzi

22.06.2020

Silniejsza tożsamość, więcej sportu, bardziej indywidualny charakter

1.06.2020

Salesforce uruchomił platformę Work.com – w ten sposób pomaga firmom i społecznościom w bezpiecznym powrocie do pracy po przerwie wywołanej pandemią

20.05.2020

Nowe suwnice RMG rozpoczynają przeładunki w DCT Gdańsk

29.05.2020

NTC Platforma wiedzy technicznej Nissens. Efektywna nauka bez wychodzenia z domu!

22.05.2020