Rozpoczyna się najważniejszy etap realizacji 8,5-kilometrowego odcinka S1 Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

Rozpoczyna się najważniejszy etap realizacji 8,5-kilometrowego odcinka S1 Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

25.06.2020
Czas czytania ok. 4 minut

25 czerwca br. nastąpiło symboliczne „wbicie łopaty” oznaczające rozpoczęcie budowy tego odcinka S1. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do sierpnia 2023 r.

10 października 2019 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowego 8,5-kilometrowego odcinka Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki). Wykonawca inwestycji, w pierwszej kolejności, opracował dokumentację projektowo-wykonawczą, która została przyjęta do realizacji 6 maja br. Po trwających, w maju i czerwcu, przygotowaniach „frontu robót”, rozpoczyna się najważniejszy etap realizacji tej inwestycji – roboty budowlane. Ostatnim elementem będzie przeprowadzenie procedury kontrolnej, której efektem będzie otrzymanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zbudowanego odcinka drogi.

Wartość umowy na zaprojektowanie i wbudowanie tego odcinka drogi wynosi 1 378 952 702,84 zł.

Dwa przekroje i dwa tunele

Droga S1 na odcinku Przybędza - Milówka będzie posiadała dwa typy przekroju:

  • jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, wyposażony w jedną jezdnię składająca się z dwóch pasów w każdym kierunku,
  • dwujezdniowy o długości 4,8 km na odcinku tunelowym oraz między tunelami, wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Długość tuneli to ok. 830 m i 1000 m.

Węzły Przybędza i Milówka, wykonane częściowo w ramach budowy sąsiednich odcinków, rozbudowane zostaną o dodatkowe łącznice, umożliwiające pełne skomunikowanie z pozostałymi drogami.

Kluczowe połączenie w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie, szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała - granica polsko-słowacka (Zwardoń) - Svrcinovec (powiat Czadca, Słowacja).

Ta droga ekspresowa znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 „oś drogowa Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe, poza granicami Polski, jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.

S1 w budowie

W najlepsze trwa budowa drugiej jezdni drogi S1 Pyrzowice - Podwarpie, o długości prawie 10 km, której zakończenie planowane jest w 2021 roku. Wybudowane są już wszystkie obiekty mostowe w ciągu nowej jezdni, na ukończeniu są roboty ziemne. Rozpoczęto już wykonanie warstw konstrukcji jezdni.

PRZED NAMI BUDOWA KOLEJNYCH ODCINKÓW S1

Budowa drogi ekspresowej S1 od Mysłowic Kosztowy do Bielska-Białej

W maju br. podpisaliśmy umowę na budowę jednego z czterech odcinków drogi S1 z Mysłowic od Bielska-Białej – odcinek Oświęcim - Dankowice o długości 15,1 km. 19 czerwca br. wybraliśmy wykonawcę budowy następnego, ponad 12-kilometrowego odcinka S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Rozstrzygnięcie dla ostatniego zadania na tej inwestycji, biegnącego od Mysłowic do Oświęcimia już wkrótce. Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku od Mysłowic Kosztowy do Bielska-Białej, o długości ponad 40 km, została podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

I odcinek: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) o długości 12,865 km;

II odcinek: węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice o długości 15,165 km;

III odcinek: Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem) o długości 12,02 km;

IV odcinek: obwodnica Oświęcimia o długości 9,045 km.

Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

W III kwartale br. planowane jest również podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza o długości 6,950 km po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1.

Lata realizacji: 2020-2022.

W PRZYGOTOWANIU

S1 w Dąbrowie Górniczej

Podpisaliśmy również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej o długość 2,72 km.

Rozbudowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice - Lędziny

Umowę na zaprojektowanie rozbudowy podpisaliśmy 5 lipca 2019 r. Wykonawca zobowiązał się wykonać kompleksową dokumentację projektową i uzyskać niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zapewni także wsparcie na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz będzie pełnił nadzór autorski w czasie realizacji robót. Rozbudowa obejmie istniejącą drogę ekspresową S1 na odcinku Mysłowice – Lędziny o długości 5,443 km. Podstawowe cele inwestycji to dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś, poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego, poprawa warunków komunikacyjnych.

Docelowo łączna długość drogi ekspresowej S1 wyniesie około 135 km.

Kalendarium dla odcinka Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)

17 stycznia 2018 r. - wszczęcie postępowania przetargowego

11 maja 2019 r. - wybór oferty najkorzystniejszej po powtórzeniu czynności badania ofert w związku z wyrokiem KIO z 11 grudnia 2018 r.

13 września 2019 r. - wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach na skargę na orzeczenie KIO z 6 czerwca 2019 r.

10 października 2019 r. - zawarcie umowy z Wykonawcą w formule „Projektu i buduj”

10 sierpnia 2023 r. - umowne zakończenie inwestycji

GDDKiA

Wyświetlenia: 518

200. DAF dla firmy Marathon International

21.10.2020

Dożywotnia gwarancja od HELLA

6.10.2020

Tytuł „Green Truck” przyznany Scania czwarty rok z rzędu

25.09.2020

Myśl globalnie i działaj lokalnie: Mercedes-Benz i Amazon wspólnie opowiadają się za ochroną klimatu i wprowadzaniem lokalnie bezemisyjnej mobilności na ulicach miast

1.09.2020

Śmiertelność motocyklistów na drodze jest prawie 6-krotnie wyższa niż wśród kierowców i pasażerów osobówek

21.10.2020

Kamień milowy elektryfikacji – Scania jako pierwsza przedstawia gamę zelektryfikowanych pojazdów ciężarowych

16.09.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Czy inflacja może opóźnić odnowienie gospodarki po kryzysie?

14.10.2020

Jaka branża wyszła z pandemii obronną ręką?

9.09.2020

Inwestycje infrastrukturalne w Warszawie – kiedy kolejne etapy obwodnicy?

25.09.2020

Bank Pocztowy oferuje specjalny rachunek dla nastolatków Konto w Porządku Start – dobry start w przyszłość

13.10.2020

Nowa aplikacja UTA SmartCockpit®to prosty i wydajny system planowania tankowania

1.09.2020

Znamy wyniki konkursu „Pomorska Miss Scania 2020”

5.10.2020