Program inwestycji dla obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78 podpisany

Program inwestycji dla obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78 podpisany

26.06.2020
Czas czytania ok. 4 minut

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber, podpisał program inwestycji dla budowy obwodnicy miejscowości Nakło Śląskie, Świerklaniec, Niezdara, Tąpkowice i Celiny. Powstaną one w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej - to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Więcej informacji o tym programie znajdziesz tu

Obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca to nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, a kolejnym opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Oznacza to, że dokładny przebieg drogi nie został jeszcze ustalony.

Przeprowadzenie procesu przygotowawczego przewidziano w latach 2020-2024.

Realizacja inwestycji, w systemie „Projektuj i buduj”, powinna się odbyć w latach 2025-2028.

Przyjęto, że obwodnica powinna stanowić północne obejście miejscowości objętych zakresem Programu. Przebiegać będzie po terenie, na którym aktualnie znajduje się głownie kompleks leśny oraz pola uprawne. Jej korytarz zostanie wytyczony po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego (GP) o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu. Konstrukcja jej nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażona będzie w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oświetlenie drogowe, oznakowanie obwodnicy i dróg z nią związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie oraz urządzenia ochrony środowiska.

GDDKiA

Cel

Celem budowy obwodnic w ciągu DK78 jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miastach, przez które przebiega. Dzięki tej inwestycji droga krajowa o długości około 230 km rozpoczynająca się na granicy z Republiką Czeską przebiegająca przez województwa śląskie i świętokrzyskie, aż do DK73 w Chmielniku, ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca, stając się jednocześnie przyjaźniejszą, bezpieczniejszą i bardziej komfortową.

Inwestycja pozwoli ruchowi tranzytowemu wybór drogi o parametrach technicznych zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa oraz wyeliminuje występowanie zdarzeń, których przyczyną było wymuszanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym. Umożliwi zrównoważony rozwój tych miejscowości, poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum miast. Efektem będzie podniesie poziomu zdrowia i komfortu życia mieszkańców.

Inne inwestycje na terenie woj. śląskiego w ramach Programu 100 obwodnic

29 maja 2020 roku ogłosiliśmy przetargi na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji trzech obwodnic - Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78. Są to inwestycje o łącznej długości ok. 25 km.

  • Więcej o tym pisaliśmy tu.

Inne inwestycje w ciągu DK 78 na terenie woj. śląskiego

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia została podpisana 23 grudnia 2019 r. To odcinek obwodnicy o długości 16,664 km w ciągu DK78 biegnący przez Siewierz, Porębę do Kromołowa (dzielnicy Zawiercia).

Umowę na zaprojektowanie drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 o długości ok. 7,7 km podpisaliśmy 21 stycznia 2020 r. Obejmuje ona przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji budowy odcinka obwodnicy Kromołów-Żerkowice, stanowiącej dalszą część obwodnicy Poręby i Zawiercia. Zadanie to będzie realizowane w formule tradycyjnej „Buduj”.

GDDKiA

Wyświetlenia: 451

Zasady nabywania nieruchomości pod budowę dróg krajowych

27.08.2020

BM Reflex: Wakacyjny szczyt cen paliw

1.08.2020

Gwarancja na opony jest od daty zakupu

25.09.2020

KH-KIPPER Nominacja do prestiżowej nagrody Trailer Innovation 2021

5.08.2020

MZK Piła z pięcioma nowoczesnymi autobusami elektrycznymi firmy Solaris

18.09.2020

ID Logistics rozpoczyna współpracę z siecią handlową E.Leclerc

14.08.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Wsparcie dla pracowników sektora transportu i logistykiw czasie koronawirusa. Firma UTA dostarcza kontenery sanitarnena potrzeby niemieckiej inicjatywy branżowej #LogistikHilft

4.08.2020

Food & Coffee Fiesta na stacjach Circle K

7.08.2020

Czego o biznesie nauczyła nas pandemia

6.08.2020

Aktualizacja strategii sprzedaży Mercedes-Benz „Best Customer Experience 4.0”

30.07.2020

Pracowity okres wakacyjny na drogach

1.09.2020

Od 1 września homologacje pojazdów po nowemu

1.09.2020