Program inwestycji dla obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78 podpisany

Program inwestycji dla obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78 podpisany

26.06.2020
Czas czytania ok. 4 minut

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber, podpisał program inwestycji dla budowy obwodnicy miejscowości Nakło Śląskie, Świerklaniec, Niezdara, Tąpkowice i Celiny. Powstaną one w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej - to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Więcej informacji o tym programie znajdziesz tu

Obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca to nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, a kolejnym opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Oznacza to, że dokładny przebieg drogi nie został jeszcze ustalony.

Przeprowadzenie procesu przygotowawczego przewidziano w latach 2020-2024.

Realizacja inwestycji, w systemie „Projektuj i buduj”, powinna się odbyć w latach 2025-2028.

Przyjęto, że obwodnica powinna stanowić północne obejście miejscowości objętych zakresem Programu. Przebiegać będzie po terenie, na którym aktualnie znajduje się głownie kompleks leśny oraz pola uprawne. Jej korytarz zostanie wytyczony po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego (GP) o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu. Konstrukcja jej nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażona będzie w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oświetlenie drogowe, oznakowanie obwodnicy i dróg z nią związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie oraz urządzenia ochrony środowiska.

GDDKiA

Cel

Celem budowy obwodnic w ciągu DK78 jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miastach, przez które przebiega. Dzięki tej inwestycji droga krajowa o długości około 230 km rozpoczynająca się na granicy z Republiką Czeską przebiegająca przez województwa śląskie i świętokrzyskie, aż do DK73 w Chmielniku, ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca, stając się jednocześnie przyjaźniejszą, bezpieczniejszą i bardziej komfortową.

Inwestycja pozwoli ruchowi tranzytowemu wybór drogi o parametrach technicznych zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa oraz wyeliminuje występowanie zdarzeń, których przyczyną było wymuszanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym. Umożliwi zrównoważony rozwój tych miejscowości, poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum miast. Efektem będzie podniesie poziomu zdrowia i komfortu życia mieszkańców.

Inne inwestycje na terenie woj. śląskiego w ramach Programu 100 obwodnic

29 maja 2020 roku ogłosiliśmy przetargi na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji trzech obwodnic - Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78. Są to inwestycje o łącznej długości ok. 25 km.

  • Więcej o tym pisaliśmy tu.

Inne inwestycje w ciągu DK 78 na terenie woj. śląskiego

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia została podpisana 23 grudnia 2019 r. To odcinek obwodnicy o długości 16,664 km w ciągu DK78 biegnący przez Siewierz, Porębę do Kromołowa (dzielnicy Zawiercia).

Umowę na zaprojektowanie drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 o długości ok. 7,7 km podpisaliśmy 21 stycznia 2020 r. Obejmuje ona przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji budowy odcinka obwodnicy Kromołów-Żerkowice, stanowiącej dalszą część obwodnicy Poręby i Zawiercia. Zadanie to będzie realizowane w formule tradycyjnej „Buduj”.

GDDKiA

Wyświetlenia: 202

Liczba mandatów z fotoradarów wzrosła o 66%

4.06.2020

Podwójny kiler. Medyczny środek o podwójnym działaniu

24.05.2020

Nowe strzeżone parkingi albo straty w miliardach

25.06.2020

Lato na stacjach Circle K

25.06.2020

Analiza behawioralna podstawą skutecznej strategii centrum handlowego

29.06.2020

Kontrakt na budowę Baltic Pipe podpisany

15.05.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Silniejsza tożsamość, więcej sportu, bardziej indywidualny charakter

1.06.2020

Po ponad 100 dniach znów latamy z Bydgoszczy

2.07.2020

Zrównoważony rozwój w Kuehne+Nagel: dziesięcioletnie cele zostały osiągnięte

24.06.2020

Grupa Delta Trans powiększa magazyn w Rudzie Śląskiej

14.05.2020

Jak zmieni się rynek pracy po epidemii?

9.06.2020

#Tarcza Antykryzysowa – duże firmy potrzebują pomocy, także w branży motoryzacyjnej

15.05.2020