Jest przetarg na projekt i budowę I odcinka DK75 Brzesko-Nowy Sącz, czyli II etapu „łącznika brzeskiego”

Jest przetarg na projekt i budowę I odcinka DK75 Brzesko-Nowy Sącz, czyli II etapu „łącznika brzeskiego”

3.07.2020
Czas czytania ok. 3 minut

Ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi krajowej nr 75 od Brzeska do Nowego Sącza, II etap tzw. „łącznika brzeskiego”. Zainteresowani inwestycją wykonawcy mogą składać oferty do 14 sierpnia 2020 r.

Dwujezdniowy łącznik i obwodnica w jednym

II część „łącznika brzeskiego” z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica miasta, przebiegająca w ciągu DK75, będzie dwujezdniowa. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do Programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, który zakłada, że także pierwszy jej odcinek, czyli II część „łącznika brzeskiego” powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP). Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że przekrój ten może się okazać niewystarczający, stąd decyzja o zmianie.

I etap w 2016 roku

Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu „łącznika brzeskiego” pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku.

Co w ramach kontraktu?

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi głównej ruchu przyspieszonego, przebudowę istniejących dróg i skrzyżowań oraz budowę łącznic, dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi głównej ruchu przyspieszonego. Wykonawca wybuduje lub przebuduje infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne.

Ponadto kontrakt obejmuje również:

  • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg i przepustów
  • przełożenie koryta rzeki Uszwicy,
  • wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych,
  • zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej ruchu przyspieszonego,
  • wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia zieleni wynikające z decyzji środowiskowej (w tym odtworzenie lasu łęgowego),
  • sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
  • przebudowę urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych,
  • oświetlenie drogowe,
  • organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz system zarządzania ruchem.

Na realizację zadania przeznaczone zostało maksymalnie 39 miesięcy, z opcją skrócenia tego czasu do 36 miesięcy.

Kalendarium

4 maja 2017 r. - zawarta została umowa na przygotowanie STEŚ z uzyskaniem decyzji środowiskowej

4 marca 2020 r. - decyzja środowiskowa stała się ostateczna

12 maja 2020 r. - odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

2 lipca 2020 r. - ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi

GDDKiA

Wyświetlenia: 542

EQA: Elektryczny atleta w kompaktowym formacie

21.01.2021

LOTOS i Politechnika Gdańska stworzą ekologiczne asfalty

4.12.2020

Kuehne+Nagel jest przygotowane na logistykę szczepionki przeciw COVID-19 w największym pod względem ludności kraju związkowym Niemiec

17.12.2020

SPOPkojnie, zdążymy z prezentami – świąteczna kampania sieci partnerskiej DHL Parcel

11.12.2020

Rozpoczynamy spotkania informacyjne z samorządami w sprawie przebiegu S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

25.01.2021

Stena Line ogłasza nowe nazwy statków na linii Nynäshamn - Ventspils (Szwecja-Łotwa)

17.12.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Które formy rządowej pomocy dla przedsiębiorców nadal są dostępne?

30.11.2020

Ekspansja CEVA Logistics w Afryce – nowe joint venture w Egipcie i Etiopii

21.12.2020

Zimowy atak na K2

14.12.2020

Niech żyje chemia: Dziesięć lat DACHSER Chem-Logistics we Francji i czwarty rok w Polsce

17.12.2020

Pandemia a rynek B2B w 2020 roku: digitalizacja i skracanie łańcuchów dostaw

11.12.2020

BM Reflex: Drożeje olej napędowy, podwyżki cen benzyn wyhamowały

6.12.2020