Udokumentowana praca na kontraktach GDDKiA zawsze z wynagrodzeniem

Udokumentowana praca na kontraktach GDDKiA zawsze z wynagrodzeniem

12.07.2020
Czas czytania ok. 4 minut

Obecnie w trakcie realizacji jest 100 dużych kontraktów, a płatności na nich realizowane są zgodnie z zapisami kontraktowymi. GDDKiA ma jasno określone zasady współpracy oraz narzędzia wspierające i jednakowe konsekwencje wobec braku realizowania zapisów kontraktowych. Również w kwestii braku regulowania płatności na rzecz podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw (PUD). Jeżeli wykonawca nie wywiąże się należnej zapłaty na rzecz PUD, interweniujemy i pomagamy.

  • Wykonawca musi płacić PUD za wykonane i odebrane prace, aby otrzymać własne wynagrodzenie
  • Udokumentowana praca opłacona przez wykonawcę lub bezpośrednio przez GDDKiA
  • W kwestiach spornych, należności czekają w depozycie sądowym na rozstrzygnięcie sporu pomiędzy wykonawcą i PUD
  • Kary umowne dla wykonawców za brak płatności na rzecz podwykonawców
  • Przypominamy jednocześnie o naszym poradniku, w którym podwykonawcy mogą znaleźć istotne z ich punktu widzenia informacje

Szeroki portfel zamówień i zaangażowanie branży w kontrakty GDDKiAGDDKiA

W realizacji jest obecnie 100 dużych kontraktów drogowych, a prowadzi je 44 wykonawców (samodzielnych lub działających w ramach konsorcjum). Do GDDKiA zgłoszono 8 556 umów z 3 267 podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw. To imponujące liczby i rozbudowany proces realizacji i rozliczeń. Jednak we wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA (perspektywa 2014-2020) zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw.

Udokumentowana praca PUD nie pozostaje bez zapłaty!

Co do zasady na kontraktach GDDKiA rozliczenia między wykonawcami a PUD przebiegają prawidłowo. PUD otrzymują swoje wynagrodzenie od wykonawców albo bezpośrednio GDDKiA wypłaca należności dla podwykonawców, którym nierzetelni wykonawcy nie zapłacili za wykonaną pracę. Oczywiście przy tak szerokim portfelu zamówień i ww. liczbie kontraktów oraz zgłoszonych PUD zdarzają się sytuacje problematyczne. Są to jednak wyjątki, a w takich sytuacjach posiadamy odpowiednie narzędzia i mechanizmy, które zabezpieczają interes PUD.

GDDKiATak naprawdę im mniej sytuacji, w których interwencja GDDKiA czy sądu będzie konieczna, tym lepiej. To świadczy o właściwej współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi nasze kontrakty. Oczywiście nie zgadzamy się z sytuacjami, w których dochodzi do nieporozumień i niejasnych sytuacji pomiędzy wykonawcami a podwykonawcami. Nie zawsze jednak możemy pomóc obu stronom dojść do porozumienia, gdyż czasami jest już po prostu na to za późno. Dlatego podkreślamy, informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach muszą do nas docierać niezwłocznie po ich zaistnieniu. Dochodzą do nas różne sygnały i zdarza się, że niektórzy podwykonawcy nie zawsze pilnują swoich praw.

O właściwym pilnowaniu formalności i dokumentowaniu prac, a także obowiązkach wykonawców pisaliśmy tutaj:

Depozyt sądowy w oczekiwaniu na wyrok

Kiedy dojdzie do sytuacji, w której wykonawca i podwykonawcy robót budowlanych, usług i dostaw nie mogą dojść do porozumienia, a sprawa trafia do sądu, wówczas wpłacamy środki będące przedmiotem sporu do depozytu sądowego. Tam czekają na rozstrzygnięcie rozprawy i decyzję sądu. Są to sporadyczne sytuacje, jednak przy takiej liczbie kontraktów takie też się zdarzają.

Podwykonawco - sprawdź, czy wiesz!

GDDKiA jako zamawiający i największy inwestor drogowy w Polsce korzysta z mechanizmów, które pozwalają chronić interesy średnich i małych przedsiębiorstw.

W specjalnej zakładce podwykonawcy robót budowlanych, usług i dostaw znajdą schemat płatności, informację jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać należność bezpośrednio od GDDKiA. Są tam też m.in. informacje, o tym co zrobić, aby być podmiotem objętym ustawową ochroną oraz jakie dokumenty i działania formalno-prawne podejmować, aby uzyskać wynagrodzenie za wykonaną pracę.

GDDKiA

Wyświetlenia: 386

Fracht FWO Polska poszerza skalę działalności w transporcie morskim

6.08.2020

Polskie magazyny notują wzrosty – jako jedyne w Europie

11.08.2020

Ścisła współpraca i konstruktywny dialog - kolejne spotkanie z branżą za nami

16.09.2020

Norweskie miasta inwestują w przyszłość, stawiając na elektryczne autobusy Volvo z Wrocławia

28.08.2020

BM Reflex: Ceny paliw na stacjach najwyższe od marca

23.08.2020

Nowy terminal PEKAES w Olsztynie

25.08.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Solaris wraz z UBSI ponownie wybrany w Izraelu. Do firmy Egged trafi 120 autobusów Urbino 18

28.08.2020

Polacy jadą z prądem, MŚP pod prąd. Co czwarty Polak myśli o zakupie aut elektrycznych, w firmach nie ma ich jeszcze w planach

18.09.2020

599 tanich stacji w polskiej sieci DKV

17.08.2020

Kierowcy korzystają już z pierwszych kilometrów nowej jezdni przyszłej A1

26.08.2020

Niedobór jabłek na rynku winduje ich ceny. Rośnie też eksport

19.08.2020

Ruszyło frezowanie starej nawierzchni na A4

11.08.2020